SCHOOLRAAD

Wie is wie?

De schoolraad een overleg- en adviesorgaan. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school.

De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.
De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar.

 

Leden:
Geleding personeel: mevr. Elien Scheerens en mevr. Elke Vermeersch
Geleding ouders: mevr. Lien Tallieu en mevr. Ellen Van Nieuwenhuyse
Geleding lokale gemeenschap: mr. Jaak Pelgrims en mr. Luk Lodefier
Afgevaardigde schoolbestuur: mevr. Sofie Van Hoecke

verslagen 2021 - 2022

verslagen 2020 - 2021

verslagen 2019 - 2020

verslagen 2018 - 2019

verslagen 2017 - 2018

verslagen 2016 - 2017