SCHOOLREGLEMENT

Belangrijk om te lezen

Het schoolreglement kunt u via onderstaande link downloaden.

De engagementsverklaring katholiek onderwijs Vlaanderen kunt u via onderstaande link downloaden.