Infofiche schooljaar 2020 - 2021

Om het nieuwe schooljaar zo goed mogelijk voor te bereiden, vragen wij jullie om via de onderstaande knoppen een infofiche in te vullen voor het schooljaar 2020-2021. De volgende zaken dienen te worden ingevuld:

 

Contactgegevens – Uw adres- en contactgegevens worden aan de andere ouders van de klas van uw kind doorgegeven, maar enkel indien u daar zelf de toestemming voor geeft. U kan ervoor kiezen om alle of helemaal geen contactgegevens door te geven, maar ook om sommige contactgegevens door te geven. In de lijst worden volgende gegevens doorgegeven: adres, telefoon, gsm moeder, gsm vader, geslacht, levensbeschouwing, geboorteplaats en geboortedatum.

 

Schoolreglement – U krijgt de keuze om het schoolreglement digitaal na te lezen via de website of een uitgeprinte versie bestellen van het schoolreglement.

 

Gescheiden ouders – Als er bij gescheiden ouders een vonnis is van de rechtbank volgen wij deze afspraken. Op scholengemeenschapsniveau werd de afspraak gemaakt dat de de rekeningen bij gescheiden ouders ofwel 50/50 opgesplitst worden ofwel niet opgesplitst. Andere schikkingen kunnen niet meer opgemaakt worden. Wat betreft de rapportbesprekingen vragen wij in het belang van het kind dat gescheiden ouders samen naar de oudercontacten komen, tenzij een vonnis van de rechtbank dit anders bepaald, Indien dit niet mogelijk is, vragen wij om de twee contacten te verdelen over beide ouders. Ten slotte worden ook eventuele afspraken omtrent het ophalen van de leerlingen opgevraagd.

 

Turn t-shirt lager – Turn t-shirts zijn verplicht voor het lager.  Er hoeft enkel een neuwe t-shirt te worden aangekocht voor leerlingen die nieuw zijn in het lager of ter vervanging van de vorige (bijvoorbeeld omdat die te klein was). De kostprijs van een t-shirt bedraagt €7,00.

 

Hulp op school – Indien jullie, de oma’s of de opa’s, tantes of nonkels, … het soms zien zitten om eens een handje te komen helpen, kunnen jullie dit aangeven. Dan nemen we indien dit van pas komt, zeker contact met jullie op.

 

Maaltijden en drankjes – Jullie kunnen per dag aangeven welk soort maaltijd jullie kind zal nuttigen: warme maaltijd, soep, water of helemaal geen maaltijd op school. Ouders met een wisselend uurrooster kunnen tot de 3de donderdag van de maand de regeling voor de volgende maand doorgeven aan de adminstratief medewerkster. Indien er om gegronde reden verandering in de maaltijdregeling moet komen, dien je hiervoor eerst contact op te nemen met de directie. Voor de drankjes tijdens de speeltijd is er keuze tussen choco, melk, fruitsap en water.

 

Na schooltijd – Hier wordt aangegeven wat er met jullie kind gebeurd na schooltijd ‘s middags en na 16u00. De kinderen kunnen worden opgehaald of kunnen door de toezichters worden opgehaald om naar de opvang te gaan. Voor Oeselgem dient ook te worden aangegeven met welke rij jullie kind mee gaat. Meer informatie over de opvang en de rijen kan je hier meer lezen.

 

Medicatie – Enkel mits doktersvoorschrift mag een leerkracht medicatie toedienen. Indien het kind dagelijks medicatie moet nemen, kan dit enkel mits voorleggen van een voorschrift van de dokter.

 

Abonnementen – Ten slotte kunnen jullie aangeven welke abonnementen jullie wensen jullie te bestellen. Het bestellen van een abonnement is faculatief. De prijzen zijn de prijzen van schooljaar 2019-2020 en zijn indicatief. De prijzen voor het volgende schooljaar zijn momenteel nog niet gekend. Meer informatie omtrent de abonnementen kunnen jullie terug vinden op de website van Averbode. In de bevraging is na te lezen welke abonnementen er via de school kunnen besteld worden.

 

Vul één formulier in per kind. Selecteer de klas en vul alle gegevens in. Wanneer er een formulier werd ingevuld voor een leerling, verschijnt deze leerling niet langer in de lijst. Aan gescheiden ouders wordt gevraagd om hierover in overleg te gaan.

Na elke registratie ontvangt u ook een bevestigingsmail. In deze bevestigingsmail krijgt u een overzicht van de ingevulde gegevens. Bekijk zeker ook de spamfolders. Bij sommige mailapplicaties worden deze mails ook gegroepeerd in geval er meerdere formulieren worden ingevuld.

 

Eventuele wijzigingen kunnen worden doorgegeven door contact op te nemen met de school via info@mikado.be of vul onderstaand contactformulier in.

Schooluren

Maandag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Dinsdag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Woensdag 8u40 – 11u30

Donderdag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Vrijdag 8u40 – 11u50 13u15 – 15u00

Contactgegevens

MARKEGEM
Brouwerijstraat 2a, 8720 Markegem
051/63 56 50 of 0474/284 529

facebook

OESELGEM
Wakkensesteenweg 11, 8720 Oeselgem
051/63 56 50 of 0474/284 529

facebook