Kandidaturen voor de oudergeleding van de schoolraad

Beste ouders,

 

De schoolraad overlegt en adviseert belangrijke zaken over het schoolleven met de directie en het schoolbestuur (bv. de schoolkosten, het schoolreglement, het studieaanbod, …). De participatie van ouders in het schoolbeleid via deze schoolraad is belangrijk en krijgt onze volle steun. We zijn ervan overtuigd dat in de schoolraad de belangen en voorstellen van al de betrokkene (ouders, personeel, leerlingen, lokale gemeenschap aan bod kunnen komen en tegenover elkaar afgewogen kunnen worden.

 

Om de vier jaar moeten de leden van de schoolraad vervangen worden. Op 31 maart 2021 eindigt het mandaat van de huidige schoolraad. Deze zal op 1 april 2021 vervangen worden door een nieuw samengestelde schoolraad. Ook deze nieuwe schoolraad zal samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap.

Vind jij het belangrijk dat ouders over bepaalde thema’s kunnen meepraten op school?

Vind je dat de stem van ouders telt als bv. het schoolreglement wijzigt?

Wil je samen met andere vertegenwoordigers overleggen over bv. de lijst van bijdragen die aan ouders gevraagd worden?

Wil je als ouder je steentje bijdragen aan het schoolbeleid?

 

DAN IS DE SCHOOLRAAD MISSCHIEN WEL IETS VOOR JOU!

 

De schoolraad komt ongeveer drie keer per schooljaar samen. Iedereen die in het bezit is van het ouderlijk gezag, die de voogdij of de pleegvoogdij uitoefent of die de leerling in feite onder zijn bewaring heeft (pleegouder zonder wettelijk omschreven gezagsinstelling) kan zich kandidaat stellen voor de oudergeleding van de schoolraad en is stemgerechtigd bij de verkiezing van de oudergeleding voor de schoolraad. Om kandidaat te zijn voor de oudergeleding van de schoolraad mag de “ouder” geen personeelslid zijn van de school en geen lid zijn van het schoolbestuur.

 

Het schoolbestuur heeft een kiesreglement opgesteld. Elke kandidaat ontvangt een exemplaar van het kiesreglement. Je kan het inkijken op het schoolsecretariaat of digitaal. Op basis van de binnengekomen kandidaturen stellen wij een alfabetische kandidatenlijst op die meegedeeld wordt aan alle stemgerechtigden.

 

Is je interesse gewekt? Vraag gerust meer info aan de directeur, Els Desmet, of stel je meteen kandidaat vóór 13 maart 2021. Je kandidaat stellen kan enkel schriftelijk (mail of brief) naar: info@vbsmikado.be

 

Met vriendelijke groeten
Het schoolbestuur

 

 

Schooluren

Maandag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Dinsdag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Woensdag 8u40 – 11u30

Donderdag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Vrijdag 8u40 – 11u50 13u15 – 15u00

Contactgegevens

MARKEGEM
Brouwerijstraat 2a, 8720 Markegem
051/63 56 50 of 0474/284 529

facebook

OESELGEM
Wakkensesteenweg 11, 8720 Oeselgem
051/63 56 50 of 0474/284 529

facebook