MIKADO, het beste voor uw kind!

TWEE VESTIGINGSPLAATSEN, EEN SCHOOL

Twee vestigingsplaatsen, één school

Vrije basisschool Mikado telt twee afzonderlijke vestigingsplaatsen, Mikado Markegem en Mikado Oeselgem.

 

Binnen elke vestigingsplaats wordt er vaak klasoverschrijdend gewerkt. Zo werken de kleuters van de derde kleuterklas vaak samen met het eerste leerjaar, worden er schoolprojecten georganiseerd waarbij alle leerlingen worden betrokken, gaan verschillende klassen samen op uitstap,…

 

Vrije basisschool Mikado vormt 1 school met een pedagogisch project met aandacht voor de eigenheid van iedere vestigingsplaats.

ICT BELEID

ICT Beleid

Internet, computers, tablets, … De digitale media is niet meer weg te denken in onze samenleving.

 

ICT dient zo veel mogelijk te worden geïntegreerd in de dagelijkse klaspraktijk. We zijn er immers van overtuigd dat het werken met computers en andere multimedia het leerklimaat en de leerprestaties positief beïnvloedt. We streven ernaar om het werken met de PC te integreren binnen de bestaande leerdomeinen: wiskunde, taal, wereldoriëntatie, muzische vorming … Op die manier kan ICT een aanzienlijke bijdrage leveren bij het verrijken van de lespraktijk en dit op diverse vlakken: remediëren, differentiëren, samenwerken, variëren, realiteits- en actualiteitsgericht onderwijs …

 

De leerkrachten proberen zoveel mogelijk goede educatieve en speelse software aan te bieden waardoor de motivatie van de leerlingen wordt getriggerd. Belangrijk hierbij is dat leerlingen de gepaste competenties verwerven om zich te kunnen aanpassen aan de steeds snellere veranderingen in onze maatschappij.

ZORG

Zorg

Wie kiest voor onze school, kiest voor degelijk onderwijs. In onze school is ieder kind welkom. Hier kan je kind gelukkig opgroeien en wordt het met de beste zorgen omringd. Kinderen kunnen zichzelf ontplooien en er wordt rekening gehouden met de kwaliteiten van ieder kind. Onze leerlingen krijgen inspraak en voelen zich betrokken. In onze school is de totale persoonlijkheidsontwikkeling van je kind heel belangrijk.

 

Zorg is een breed begrip dat ruimer gaat dan de aanpak van problemen en preventief werken. Het gaat om het geheel van initiatieven die door alle schoolbetrokkenen worden genomen om optimale ontwikkelingskansen te creëren voor alle leerlingen. Zorg op school heeft steeds betrekking op de domeinen leren en studeren, onderwijsloopbaan, psychisch, sociaal en fysiek welbevinden van de leerling.

 

Onze school speelt op verschillende initiatieven in door onder andere problemen onmiddellijk aan te pakken. We spelen kort op de bal en brengen jullie snel op de hoogte bij echte problemen. Ons zorgteam bestaat uit juf Sofie Devos (zorgcoördinator), juf Hilde Claerhout (zorgjuf) en Els Desmet (directeur), in samenwerking met de klastitularissen.
Samen bespreken ze problemen, zoeken mogelijke oplossingen en leggen contact met de ouders of eventueel externen.

 

Ons anti-pestbeleid kan je terug vinden op de website.

FRANSE TAALINITIATIE

Franse Taalinitiatie

Onze school heeft ervoor gekozen om in het lestijdenpakket van de lagere school een half uurtje per week taalinitiatie Frans te verwerken. Alle kinderen vanaf de 3de kleuterklas tot en met het 4e leerjaar maken op een speelse manier kennis met de prachtige Franse taal.

 

Vroeg talen leren heeft vele voordelen. Kinderen pikken taal makkelijker op, zijn gemotiveerd om te communiceren en staan heel open voor die nieuwe taal. Op jonge leeftijd meerdere talen leren door ze actief te gebruiken, geeft kinderen uitdagende prikkels die zowel hun talenbeheersing als hun taalattitudes positief beïnvloeden.

 

De kern van de door ons gekozen initiatiemethode, Oh là là, is muziek. Iedereen weet dat taal en muziek heel dicht bij elkaar liggen. Voor kleine kinderen is taal eigenlijk muziek met woorden. We hebben allemaal al eens oudere mensen ontmoet die zich de kinderliedjes en rijmpjes uit hun schooltijd perfect herinneren en die zonder probleem zingen en zeggen. De muziek, het ritme en de klank blijven diep in het geheugen hangen. De woorden kleven aan de melodie en het ritme. We kunnen zeggen dat muziek de drager van de woorden, zinnen en structuren is en ervoor zorgt dat die woorden, zinnen en taalstructuren heel spontaan, maar wel heel diep in het geheugen verankerd worden.

VOORBEREIDING SECUNDAIR

Voorbereiding secundair

Naast de verschillende activiteiten om de kloof tussen de derde kleuterklas en het eerst leerjaar zo klein mogelijk te houden, maakt onze school ook tijd om de leerlingen van het zesde leerjaar voor te bereiden op de grote stap naar het secundair onderwijs.

 

De leerlingen worden tijdens verschillende lessen bewust gemaakt van hun kwaliteiten en wat ze hiermee kunnen doen. Naast uitgebreide informatie over het secundair onderwijs in de klas, gaan ze ook op stap naar verschillende scholen om daar reeds te proeven van nieuwe vakken, de sfeer, de werking,…

 

Om de stap naar het secundair onderwijs te verkleinen, wordt op onze school ook veel belang gehecht aan leren leren. Hoe kan ik van mijn agenda een handig werkingsinstrument maken? Hoe plan ik mijn lessen? Op welke manier werk ik best mijn taken af? Hoe schematiseer ik een tekst? Heb ik mijn boekentas goed gemaakt? Het zijn maar enkele vragen waar onze leerkrachten op inspelen en de leerlingen bij begeleiden.

OPVANG

Opvang

Onze beide vestigingen werken samen met IBO Scoebidoe (Initiatief buitenschoolse opvang) van de gemeente. In Oeselgem gaat dit door in de oude pastorie, in Markegem zijn er lokalen voorzien, beiden zijn naast de school gelegen. IBO Scoebidoe biedt opvang voor en na de schooluren, op woensdagnamiddagen, schoolvrije dagen en op vakantiedagen.

 

De begeleiding bestaat uit gemotiveerde mensen met een gepaste opleiding en regelmatige vorming. Zij staan in voor de opvang van de kinderen en het uitwerken van spelen en activiteiten. Er is 1 begeleider per 14 kinderen. Meestal zijn er meerdere begeleiders per opvangmoment.

 

Lees hier meer over de naschoolse opvang.

MARKEGEM

OESELGEM

Schooluren

Maandag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Dinsdag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Woensdag 8u40 – 11u30

Donderdag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Vrijdag 8u40 – 11u50 13u15 – 15u00

Contactgegevens

MARKEGEM
Brouwerijstraat 2a, 8720 Markegem
051/63 56 50 of 0474/284 529

facebook

OESELGEM
Wakkensesteenweg 11, 8720 Oeselgem
051/63 56 50 of 0474/284 529

facebook