Focuspunten voor het nieuwe schooljaar

Schooljaar 21-22 staat voor de deur …  Start van een nieuw schooljaar! Wij zijn er met het hele team alvast klaar voor! Alle klassen staan volledig klaar om de kinderen te ontvangen… Alle boeken liggen te wachten. De contactmomenten zijn achter de rug; de laatste concrete afspraken zijn gemaakt. Wij zitten ook weer vol nieuwe ideeën!

 

Het komende schooljaar willen wij het lezen in de picture zetten! In de afdeling Markegem heeft men dit in de slagzin “Van LETTERsoep tot BOEKENwurm” gegoten en in de afdeling Oeselgem gaat men onder de vlag “Lang zullen we lezen” het hele jaar op tocht. Wij volgen een begeleidings/navormingstraject “Lezen in actie” vanuit de koepel van het katholiek Onderwijs in samenwerking met de plaatselijke bib.

 

Een andere prioriteit die we willen uitwerken is de “Digisprong”. Voor alle leerlingen van het 5de en 6de leerjaar kochten wij een chromebook aan. Alle laptops die we al van voorgaande jaren hadden, zullen nu ingezet worden in het 3de en 4de leerjaar in Markegem en het 3de leerjaar in Oeselgem. In het 4de leerjaar in Oeselgem probeerden wij vorig jaar het werken met een individuele chromebook per leerling al met succes uit. In de 2de leerjaren zullen we vooral tablets inzetten om de klaswerking mee uit te bouwen en in het 1ste leerjaar komt dit pas in het tweede trimester aan bod. Bij de oudste kleuters ( 2de en 3de kleuter) is er een vaste laptop en een tablet in de klas om toepassingen uit te proberen tijdens activiteiten. Bij de jongsten houden we het bij een tablet.  Het nodige materiaal is dus aanwezig!

 

Onder begeleiding van een technische ICT-coördinator en twee halftijdse pedagogische ICT-coördinatoren op scholengemeenschapsniveau willen wij dit schooljaar werk maken van de uitwerking van een leerlijn computervaardigheden (van fysiek bedienen van een toestel, werken met applicaties, toetsenbordvaardigheden, werken met mappen en bestanden, mailbox opvolgen en organiseren, blind typen, werken met een tekstdocument, een rekenblad,internetvaardigheid ). Onze leerlijn kan je terugvinden op de website van de school.

 

De leerlingen van het 4de leerjaar leren tijdens de lessen blind typen. Dit wordt gratis aangeboden door de school met steun van de ouderverenigingen. Daarnaast zal juf Evy starten met de uitwerking van een leerlijn computationeel denken ( vorm van programmeren in spelvorm).

 

In onze prioriteiten voor het komende schooljaar staat ook het opdoen van inspiratie omtrent lesgeven in de toekomst. Hierbij doelen wij op het leren door andere scholen te bezoeken.

 

Ons huistakenbeleid willen we ook evalueren en in de zorg willen we werk maken van een lijn in het testen van de leerlingen en willen we Kangoeroewerking evalueren en bijsturen.

 

Vanaf dit schooljaar werken we met een ander digitaal programma voor ons kindvolgsysteem (Questi) en dat zorgt er ook voor dat de rapporten er weer een beetje anders zullen uitzien.

 

 

juf Els, directeur Mikado

 

Schooluren

Maandag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Dinsdag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Woensdag 8u40 – 11u30

Donderdag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Vrijdag 8u40 – 11u50 13u15 – 15u00

Contactgegevens

MARKEGEM
Brouwerijstraat 2a, 8720 Markegem
051/63 56 50 of 0474/284 529

facebook

OESELGEM
Wakkensesteenweg 11, 8720 Oeselgem
051/63 56 50 of 0474/284 529

facebook