Schoolraad

De schoolraad overlegt en adviseert belangrijke zaken over het schoolleven met de directie en het schoolbestuur (bv. de schoolkosten, het schoolreglement, het studieaanbod, …) De participatie van ouders in het schoolbeleid via deze schoolraad is belangrijk en krijgt onze volle steun. We zijn ervan overtuigd dat in de schoolraad de belangen en voorstellen van al de betrokkene (ouders, personeel, leerlingen, lokale gemeenschap aan bod kunnen komen en tegenover elkaar afgewogen kunnen worden.

 

De schoolraad komt ongeveer drie keer per schooljaar samen.

Werden verkozen als lid van de Schoolraad periode 01/04/2018 – 31/03/2021:

 

Namens het personeel:

Leen Comyn

Caroline Denolf

 

Namens de ouders:

Nele Syoen

Bart De Lodder

 

Namens de lokale gemeenschap:

Christine Delagrange

Eddy Vervalle

Om de vier jaar moeten de leden van de schoolraad vervangen worden.

 

Op 31 maart 2021 eindigt het mandaat van de huidige schoolraad. Deze zal op 1 april 2021 vervangen worden door een nieuw samengestelde schoolraad. Ook deze nieuwe schoolraad zal samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap. Het schoolbestuur heeft een kiesreglement opgesteld.

Schooluren

Maandag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Dinsdag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Woensdag 8u40 – 11u30

Donderdag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Vrijdag 8u40 – 11u50 13u15 – 15u00

Contactgegevens

MARKEGEM
Brouwerijstraat 2a, 8720 Markegem
051/63 56 50 of 0474/284 529

facebook

OESELGEM
Wakkensesteenweg 11, 8720 Oeselgem
051/63 56 50 of 0474/284 529

facebook