Schooluren en opvang

Schooluren

maandag
8u40 – 11u50
13u15 – 16u00
dinsdag
8u40 – 11u50
13u15 – 16u00
woensdag
8u40 – 11u30
donderdag
8u40 – 11u50
13u15 – 16u00
vrijdag
8u40 – 11u50
13u15 – 15u00

’s Morgens is de poort open vanaf 8u15. ’s Middags is de poort open vanaf 13u00.

 

In Markegem vertrekken klassen met zwembeurt op dinsdag om 8.30 uur. In Oeselgem wordt gezwommen op woensdag en vertrekken de bussen eveneens om 8.30 uur.

 

De peuterjuf maakt met de ouders van haar peuters de afspraak dat ze bij de start van de schoolloopbaan van hun kind nog even mogen meekomen tot aan de klas tot de peuters het gewoon zijn.

 

Sommige kleuters nemen van hun ouders afscheid in de opvang voor schooltijd, anderen doen dit op school, … Om het voor alle kleuters wat eenduidiger en duidelijker te maken, willen wij afspreken met alle ouders en grootouders dat de kleuters afgezet worden aan de zwarte poort.

 

Eerst is er een juf die toezicht houdt op het deel dicht bij de poort. Kleuters die het moeilijk hebben, kunnen aan de juf afgegeven worden. Zij zal de kleuters dan nadat er nog een toezichter bijkomt, meenemen naar de kleuterspeelplaats.

 

Algemeen kunnen we stellen dat traantjes bij het afscheid ook altijd heel snel gedroogd zijn. Indien we problemen ervaren, zal de klasjuf de ouders daarvan op de hoogte brengen. Wij hopen op deze manier van de speelplaats een ruimte te maken voor de kinderen en hun vriendjes waar ze na het afscheid van de ouders in hun leefwereld kunnen duiken.

Na de bel (Oeselgem)

Voor wat het verlaten van de school betreft zijn er 3 mogelijkheden.

 

Kinderen worden opgehaald aan de poort aan de parking van Rosalie ‘t Feltplein. De begeleidende leerkrachten komen met de leerlingen tot aan de kerkweg en zorgen daar dat de kinderen afgegeven worden aan de personen die ze opwachten.

 

Kinderen die zelfstandig te voet of met de fiets naar huis gaan. Wij opteren ervoor dat de kinderen pas vanaf het vierde leerjaar alleen naar huis kunnen en mee kunnen met deze rij. De kinderen worden begeleid door een leerkracht tot het oversteken van de Wakkensesteenweg, Brugstraat of Deinzestraat.

 

Kinderen die naar de opvang moeten blijven een kwartiertje op school spelen en worden vervolgens opgehaald om naar de opvang te gaan.

Voor- en naschoolse opvang

De school organiseert geen opvang. Dit gebeurt door de gemeentelijke OCMW-dienst IBO Scoebidoe. De voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door het IBO (Initiatief Buitenschoolse Opvang) van de gemeente. In Oeselgem gaat dit door in de oude pastorie. In Markegem zijn er lokalen, gelegen tussen de school en de sporthal.

 

Alle informatie omtrent de opvang kan je bekomen op de website van het OCMW.

 

Indien je voorschools, naschools, op woensdagmiddag, tijdens snipperdagen en/of vakantiedagen wenst gebruik te maken van de buitenschoolse kinderopvang ‘IBO Scoebidoe’ vraagt men om vooraf een afspraak te maken met een medewerker van de buitenschoolse kinderopvang waarbij zij ook de nodige info meegeven om online in te schijven via dentergem.ticketgang.eu. Na goedkeuring van je account krijg je een persoonlijke badge en een ondertekende versie van de schriftelijke overeenkomst.

 

 

Overzicht openingsuren

 

Voorschools: 6u45 – 8u15

Naschools: 16u15 – 18u15

Vrijdag vanaf 15u15

Woensdagdagen: 11u45 – 18u15

Snipperdagen: 6u45 – 18u15

Vakantiedagen: 6u45 – 12u45 (in combinatie met speelpleinwerking Jeundui)

 

Kinderen die naar de opvang moeten, blijven eerst een kwartier op school onder toezicht van een leerkracht en gaan daarna onder begeleiding naar de opvang.

 

 

Contact

 

Scoebidoe Markegem 0474/41.24.39

Scoebidoe Oeselgem 09/338.83.28

 

 

Kostprijs

 

Schooldagen: € 0.90 per begonnen halfuur

Schoolvrije dagen en vakantiedagen:

€ 3.25 minder dan 3u

€ 5.50 tussen 3u en 6u

€ 10.00 meer dan 6u

 

De ouders krijgen maandelijks een afrekening. Op het verblijf is er een vermindering van 25% bij gelijktijdige aanwezigheid van meerdere kinderen uit éénzelfde gezin. Er kan een sociaal tarief aangevraagd worden voor gezinnen met een uitzonderlijke financiële situatie.

Schooluren

Maandag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Dinsdag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Woensdag 8u40 – 11u30

Donderdag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Vrijdag 8u40 – 11u50 13u15 – 15u00

Contactgegevens

MARKEGEM
Brouwerijstraat 2a, 8720 Markegem
051/63 56 50 of 0474/284 529

facebook

OESELGEM
Wakkensesteenweg 11, 8720 Oeselgem
051/63 56 50 of 0474/284 529

facebook