Onze schoolvisie

Jaarthema: Een school vol sterren; een schitterende school!

Schoolvisie

Mikado staat voor  twee vrije basisscholen in de West-Vlaamse dorpen Oeselgem en Markegem die deel uitmaken van de scholengemeenschap PoelbergOmmeland.

 

Een dartelend kind bestaande uit gekleurde mikado stokjes. Het dartelend kind staat symbool voor elk uniek kind dat groeit en ontwikkelt  samen met anderen.

 

Dartelend kind :

De kern van onze opdracht is kansen geven tot het ontwikkelen van elk kind op onze school. Door in te zetten op een harmonische ontwikkeling willen wij elk  kind laten “dartelen”. Wij willen ook beweging zien in onze school als organisatie door onszelf continu in vraag stellen en bij te sturen waar nodig.

 

Elk uniek kind :

We willen in onze scholen zoeken op de talenten van elke leerling.  We spelen hiervoor in op het ontwikkelingsniveau en de interesse van onze leerlingen en staan zo open voor de diversiteit van onze schoolbevolking.

 

Leren/ontwikkelen :

Het leren staat centraal in onze scholen.  Leren als uitgedaagd worden om naar een hoger ontwikkelingsniveau te groeien. Leren als leerattitude om in het verdere leven mee aan de slag te gaan. Brede ontwikkeling : kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes met ruimte voor creativiteit.

 

In verbondenheid met anderen :

Wij willen zorgen dat de kinderen van onze scholen harmonisch ontwikkelen tot vrije, competente en solidaire mensen die vaardig zijn om de toekomst van onze maatschappij mee te bepalen. Wij willen van onze leerlingen constructief-kritische mensen met een verantwoordelijkheidsbesef in de omgang met mens en natuur maken, mensen die via open communicatie kunnen participeren en flexibel leren omgaan met een steeds veranderend maatschappij.

Schoolmissie

Mikado Markegem is een warme school met een nauwe band team – leerlingen – ouders. 

 

Mikado Markegem is een school die op weg gaat met elk kind in zijn eigenheid

 

Mikado Markegem is een school geworteld in tradities en met een toekomstgerichte blik. 

 

Mikado Markegem gaat met aandacht om met de inhouden die aan bod komen : 

… zowel emotioneel intelligentgericht als cognitief gericht 

… een respectvolle manier van omgang met elkaar en met de wereld

… met ruimte tot ontplooiing van creativiteit in de ruimste zin 

 

Onze STERKTES

VerbondenheidKleinschaligheid, gezelligheid, persoonlijk, familiaal, iedereen kent iedereen – verbondenheid onder elkaar (leerlingen /team/dorp ), 1 team – Groot en klein kent elkaar – Groot en klein spelen samen op de speelplaats – Hulp 6de leerjaar in slaapklasje – Tutorlezen – Ouders in de klas die komen helpen – Externen uit het dorp die komen helpen – Graadsklassen bij bepaalde groepen in de namiddag – Weinig ruzies op de speelplaats – Weinig pestgedrag – Goede samenwerking met oudervereniging – Open en directe communicatie met de ouders

 

WaardengerichtRespect voor elkaar – Beleefdheid – Eerlijkheid – Verantwoordelijkheid opnemen – Duurzaamheid – Christelijk 

 

Degelijk onderwijs: cognitief gericht met aandacht voor welbevinden en betrokkenheid

 

Aandacht & zorg voor elk kind :  Differentiëren – Zorg voor elk kind – Aftasten, van niveau en mogelijkheden van elk kind en dan op eigen niveau werken

 

Uitdagende leeromgevingConcept gebouwen pedagogisch en vernieuwend: gemeenschappelijke zaal /1ste leerjaar in – gebouw bij kleuterklassen /Ruime en gevarieerde speelplaats/ alles gelijkvloers – School met een openheid naar de omgeving – dichtbij opvang, sporthal – provinciaal domein Baliekouter is onze tuin

 

Alles wat je positieve aandacht geeft, groeit!

Schooluren

Maandag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Dinsdag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Woensdag 8u40 – 11u30

Donderdag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Vrijdag 8u40 – 11u50 13u15 – 15u00

Contactgegevens

MARKEGEM
Brouwerijstraat 2a, 8720 Markegem
051/63 56 50 of 0474/284 529

facebook

OESELGEM
Wakkensesteenweg 11, 8720 Oeselgem
051/63 56 50 of 0474/284 529

facebook