Onze schoolvisie en het jaarthema

Jaarthema: Je kun(s)t het!

Schoolvisie

Mikado staat voor  twee vrije basisscholen in de West-Vlaamse dorpen Oeselgem en Markegem die deel uitmaken van de scholengemeenschap PoelbergOmmeland.

 

Een dartelend kind bestaande uit gekleurde mikado stokjes. Het dartelend kind staat symbool voor elk uniek kind dat groeit en ontwikkelt  samen met anderen.

 

Dartelend kind :

De kern van onze opdracht is kansen geven tot het ontwikkelen van elk kind op onze school. Door in te zetten op een harmonische ontwikkeling willen wij elk  kind laten “dartelen”. Wij willen ook beweging zien in onze school als organisatie door onszelf continu in vraag stellen en bij te sturen waar nodig.

 

Elk uniek kind :

We willen in onze scholen zoeken op de talenten van elke leerling.  We spelen hiervoor in op het ontwikkelingsniveau en de interesse van onze leerlingen en staan zo open voor de diversiteit van onze schoolbevolking.

 

Leren/ontwikkelen :

Het leren staat centraal in onze scholen.  Leren als uitgedaagd worden om naar een hoger ontwikkelingsniveau te groeien. Leren als leerattitude om in het verdere leven mee aan de slag te gaan. Brede ontwikkeling : kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes met ruimte voor creativiteit.

 

In verbondenheid met anderen :

Wij willen zorgen dat de kinderen van onze scholen harmonisch ontwikkelen tot vrije, competente en solidaire mensen die vaardig zijn om de toekomst van onze maatschappij mee te bepalen. Wij willen van onze leerlingen constructief-kritische mensen met een verantwoordelijkheidsbesef in de omgang met mens en natuur maken, mensen die via open communicatie kunnen participeren en flexibel leren omgaan met een steeds veranderend maatschappij.

Schoolmissie

Mikado Oeselgem staat voor een mensgerichte aanpak doorspekt met realiteitszin en een vleugje humorVanuit een verbondenheid en een zorg dragen voor elkaar willen wij iedereen op onze school in zijn kwaliteiten zetten en laten groeien. 

 

Mikado Oeselgem wil ook aandacht schenken aan de innovatiegerichte en de  resultaatsgerichte aanpak met het individuele kind steeds als vertrekpunt. 

 

Mikado Oeselgem wil zijn leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling en wil hen bagage voor het verder leven meegeven : we willen onze leerlingen helpen groeien tot cognitief en emotioneel vaardige mensen die zelfstandig en respectvol omgaan met mens en wereld. 

 

Onze STERKTES  

 

WaardengerichtStreng maar rechtvaardig – Christelijke school – Milieubewust – Beleefdheid – Respect

 

Streven naar zelfstandige kinderen

 

Aandacht voor elk kind – differentiatieObserveren – Op elk (kind)niveau – Uitdaging – Kansen voor allen – We proberen het maximum uit ieder kind te halen – Elk kind apart maar toch laten we het niet verdrinken in de te moeilijke leerstof – Eigenheid waarderen – Elk kind is uniek – Opvolging over de leerjaren heen – Oprechte bezorgdheid – Zorgzaam : Leerkrachten voor leerlingen, Leerlingen voor elkaar : Lager voor kleuter, Leerkrachten voor elkaar.

 

Mee met de tijd / vernieuwend / niet wereldvreemdModern – Stemklas : pionier in PoelbergOmmeland – Vernieuwend

 

EenvoudigGewoon – Eenvoud(ig)

 

Verbondenheid met dorp en met ouders : Dichtbij ( mensen) – Samen – Contact ouders – Familiale sfeer – Warmte

 

Dialoog & Communicatie : met ouders en met leerlingen 

 

Degelijk onderwijs: cognitief gericht met aandacht voor welbevinden en betrokkenheidOntwikkelen – Bouwen aan een sterke basis/Niveau – Gevarieerd aanbod ( Persoonsgebonden ontwikkeling en cultuurgebonden ontwikkeling) – Betrokkenheid – Welbevinden – Geloven in zichzelf

 

Actieve schoolAanzetten tot actie en activiteit

 

Uitdagende leer- en schoolomgevingEigenheid : speelplaats, natuur in de omgeving – Ruimte : klassen, groenzone, speelplein

 

Ruimte om eens te mogen falen met zorg om terug op ‘t goede spoor te komen

 

HumorEen deugnietachtig sneeuwballengevecht tussen de leerkrachten met de kinderen na de speeltijd : prachtig!

 

Meesters in het korps 

 

 

Gewoon bijzonder, bijzonder gewoon!

Schooluren

Maandag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Dinsdag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Woensdag 8u40 – 11u30

Donderdag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Vrijdag 8u40 – 11u50 13u15 – 15u00

Contactgegevens

MARKEGEM
Brouwerijstraat 2a, 8720 Markegem
051/63 56 50 of 0474/284 529

facebook

OESELGEM
Wakkensesteenweg 11, 8720 Oeselgem
051/63 56 50 of 0474/284 529

facebook