Mikado Markegem huistakenbeleid

Algemeen doel

Het leren staat centraal in onze scholen. Huistaken zijn hierin een onderdeel om de leerlingen uit te dagen om naar een hoger ontwikkelingsniveau te groeien en om te oefenen in het leren als leerattitude om in het verdere leven mee aan de slag te gaan. Met de huistaken willen we ook de brede ontwikkeling beogen: kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes met ruimte voor creativiteit.

 

Als huistaak staat het herhalen centraal. Herhalen is een krachtig mechanisme omdat het leren dan op verschillende momenten gebeurt. Zo kan er thuis ook voorbereid worden op de volgende les door de leerstof waarop verder gebouwd zal worden, eens herhaald wordt. Het huiswerk zien wij als een verlengde van wat in de klas gebeurt. (extensie)

 

Het plannen en afwerken van huiswerk is ook een goeie manier om te leren plannen. Het huiswerk is ook een sterke pijler in het aanvankelijk lezen (herkennen van letters en vervolgens de techniek van het lezen onder de knie te krijgen), in de automatisatie van de tafels. Soms kan het memoriseren van een inhoud eens specifiek geoefend worden. Het leren studeren (verwerken van diverse inhouden. Bv wiskunde studeer je anders dan wereldoriëntatie…) wordt naast het voorstellen van verschillende strategieën in de klas, daadwerkelijk getraind tijdens het huiswerk. Het leren plannen wordt aangeleerd door het werken met de agenda.

 

Tips voor onze leerlingen :

∨   Zorg dat alles duidelijk in je schoolagenda staat voor je naar huis gaat. Verzorg je handschrift!

∨   Begrijp je alle opdrachten? Zoniet, vraag het na bij de klasleerkracht.

∨   Zorg dat je alles wat je nodig hebt, in je schooltas steekt. Neem niet meer mee dan nodig. Dit is maar rommel en een teveel aan gewicht.

∨   Maak je huiswerk bij voorkeur dadelijk als je thuis komt. Alles zit dan nog fris in je hoofd. Je hoeft je dan ook niet de hele avond je zorgen te maken over die taken die je nog moet doen.

∨   Leg eerst je schoolagenda open. Lees goed na wat je moet doen en schat de tijd die je hiervoor zal nodig hebben in.

∨   Maak je huistaken op een rustige en nette werkplek.

∨   Probeer je werk alleen te maken.

∨   Voor de oudere leerlingen : neem na een half uur een pauze. Haal een frisse neus of sla een praatje.

 

Tips voor de ouders

∨   Geef jullie kind de nodige tijd en ruimte om huiswerk te maken.

∨   Toon interesse maar probeer geen extra druk te creëren.

∨   Maak niet zelf het huiswerk!

∨   Meldt aan de klastitularis als je kind de taak niet aankan, veel fouten maakt of veel te lang moet werken.

Concreet

1e graad

 • Herhalen en memoriseren van lezen (letters en woorden), rekenen (1e leerjaar: splitsoefeningen, 2e lj: tafels)

 

2e graad

 • Automatisatie, attitude, gebruik weekplanning, regelmaat, brug / contact met ouders

 

3e graad

 • Extra oefenkansen, automatiseren, leren leren & leren plannen, bevorderen van zelfstandig werken

1e graad

 • 1e maand geen huiswerk, wel focus op lezen (leesboek, leesmap)
 • 2e maand 2x een huiswerkje dat opstart
 • afwerken van in de klas gebeurt niet, wel herhalingsoefeningen 
 • Woordpakket oefenen (kopiërend schrijven / spelling), dictee verbeteren
 • Rekenen oefenen 
 • Bingel is magje, geen moetje (wel opvolgen dat ze er een keertje opgaan: rekenen en taal, gestimuleerd in de klas)

 

2e graad

 • Rekenen: herhaling / uitbreiding (ter voorbereiding van bloktoets)
 • Spelling: kopiërend schrijven van woordpakket
 • Technisch en/of begrijpend lezen
 • Bingel en classroom is soms vrijblijvend / verplicht (bijv. interessante voorbereiding op proef wero)
 • Spreekbeurt voorbereiden

3e graad

 • Inoefentaken, soms iets verbeteren maar niet afwerken (rekenen, spelling)
 • Memoriseren van Franse woordenschat, dialoogjes
 • Bingel, kabas, classroom worden regelmatig gebruikt
 • Opzoekwerk als voorbereiding op een les
  • Spreekbeurt voorbereiden 
  • (Materiaal meebrengen)

Algemeen

 • Verschilt sterk leerling per leerling.

 

1e graad

 • 15-20 minuten — grote focus op lezen (elke dag oefenen)

 

2e graad

 • 10-30 minuten

 

3e graad

 • 30-60 minuten — grote focus op Frans

1e graad

 • juf en ouders plannen voor de leerling (meestal dagtaken)

 

2e graad

 • juf leert de leerlingen plannen en ouders volgen mee op. 
 • Agenda juist leren gebruiken
 • Weekplanning om structuur te bieden 
 • Tussentijds wordt gesproken over wie al wat ondernomen heeft…
 • Aankondigen van een proef (bijv. eind deze week)

 

3e graad

 • planning in agenda, planning bij examenperiode. 
 • 5e lj: gebruik agenda als plandocument (bijv. Hoe regelmatig werken aan Frans?), gebruik maandkalender om proevenperiode te plannen, kleurgebruik, gebruik nummering (wat doe ik eerst, wat daarna) en afvinken
 • 6e lj: voorbereiding op het middelbaar (bijv. op maandag huiswerk rekenen tot woensdag en dinsdag huiswerk spelling tot vrijdag, gebruik lockers)

1e graad

 • Differentiatie in hoeveelheid 

 

2e graad

 • Differentiatie is vooral verrijking voor de sterkere leerlingen (remediëring en beperking in hoeveelheid kan ook)

 

3e graad

 • Differentiatie vnl. na Nieuwjaar (bij leerlingen met aparte leerlijn, studieoriëntering naar B-stroom) — herhaling / verdieping
 • Wiskunde: soms hoeveelheid, soms moeilijkheid (eenvoudige toepassingen of vierkantjes)
 • Spelling en taalbeschouwing voor iedereen hetzelfde 
 • Niet altijd methodemateriaal (eens andere lay-out)

1e graad

 • Herhalend oefenen thuis van leren en rekenen, maar het echte leren gebeurt op school
 • Godsdienst en wero gaan niet mee naar huis

 

2e graad

 • Leren gebeurt op school, maar leerlingen krijgen meer verantwoordelijkheid om te ‘leren leren’ en hierbij staat de leerkracht model. Er wordt verwacht om ook thuis een inspanning te leveren voor studievakken. Voor ouders is dit soms moeilijk om hun kind hierbij te begeleiden. Vandaar dat het ‘leren leren’ in klas grote aandacht krijgt.
 • Bij ‘op verkenning’ van wero is de laatste les een samenvatting. Via Bingel kunnen leerlingen oefenen ter voorbereiding op hun proef. Eigenlijk moet de inhoud vooral uit het kind komen: wat heb ik geleerd?

 

3e graad

 • Studievakken: godsdienst, wero en Frans (in 3e graad)
 • heel ruime invulling van ‘leren leren’, aanwezig in alle vakken, met aandacht voor ‘hoe leren leren’: mindmap, plannen, leren samen vraagjes maken en beantwoorden, Franse woordkaartjes, oefeningen opnieuw maken… Verschillende manieren aanbieden en hen laten proeven.

Algemeen

 • Opvolgen en ondertekenen agenda, werkboeken, toetsen.
 • Zorgen voor een rustige plek voor schoolwerk

 

1e graad

 • Dagelijks een kwartiertje van hun tijd om (luidop) te lezen en te begeleiden bij huiswerk  

 

2e graad

 • Ouders attent maken om samen met hun kind te overlopen of al het huiswerk gedaan is (= opvolging). Ondersteunen als dit nodig blijkt of eerlijk communiceren dat het moeilijk liep.

 

3e graad

 • Huiswerk moet zoveel mogelijk zelfstandig gebeuren, alsook het studiewerk.
 • Een blijk van interesse tonen, aanmoedigen om zelfstandig te werken en mee de planning (vooral naar tijdsinvestering) bewaken.
 • Bij de voorbereiding van een spreekbeurt volstaat een blijk van interesse en een luisterend oor (oefenbeurt).

1e graad

 • Taal / wiskunde: techniek oefenen 

 

2e graad

 • Taal / wiskunde: oefenen, herhalen, vastzetten
 • Wero en godsdienst instuderen is nieuw… dan valt ander huiswerk weg.
 • Attitude, netheid

 

3e graad

 • Leerlingen het nut van huiswerk, plannen (spreiding en regelmaat) en leren leren doen inzien (voor jezelf, niet voor de leerkracht of de ouders) 
 • Groeien in zelfstandigheid – voorbereiding overgang naar SO 
 • Frans = groot aandeel, godsdienst en wero leren leren

Schooluren

Maandag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Dinsdag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Woensdag 8u40 – 11u30

Donderdag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Vrijdag 8u40 – 11u50 13u15 – 15u00

Contactgegevens

MARKEGEM
Brouwerijstraat 2a, 8720 Markegem
051/63 56 50 of 0474/284 529

facebook

OESELGEM
Wakkensesteenweg 11, 8720 Oeselgem
051/63 56 50 of 0474/284 529

facebook