Mikado Oeselgem huistakenbeleid

Algemeen doel

Het leren staat centraal in onze scholen. Huistaken zijn hierin een onderdeel om de leerlingen uit te dagen om naar een hoger ontwikkelingsniveau te groeien en om te oefenen in het leren als leerattitude om in het verdere leven mee aan de slag te gaan. Met de huistaken willen we ook de brede ontwikkeling beogen: kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes met ruimte voor creativiteit.

 

Als huistaak staat het herhalen centraal. Herhalen is een krachtig mechanisme omdat het leren dan op verschillende momenten gebeurt. Zo kan er thuis ook voorbereid worden op de volgende les door de leerstof waarop verder gebouwd zal worden, eens herhaald wordt. Het huiswerk zien wij als een verlengde van wat in de klas gebeurt. (extensie)

 

Het plannen en afwerken van huiswerk is ook een goeie manier om te leren plannen. Het huiswerk is ook een sterke pijler in het aanvankelijk lezen (herkennen van letters en vervolgens de techniek van het lezen onder de knie te krijgen), in de automatisatie van de tafels. Soms kan het memoriseren van een inhoud eens specifiek geoefend worden. Het leren studeren (verwerken van diverse inhouden. Bv wiskunde studeer je anders dan wereldoriëntatie…) wordt naast het voorstellen van verschillende strategieën in de klas, daadwerkelijk getraind tijdens het huiswerk. Het leren plannen wordt aangeleerd door het werken met de agenda.

 

Tips voor onze leerlingen :

∨   Zorg dat alles duidelijk in je schoolagenda staat voor je naar huis gaat. Verzorg je handschrift!

∨   Begrijp je alle opdrachten? Zoniet, vraag het na bij de klasleerkracht.

∨   Zorg dat je alles wat je nodig hebt, in je schooltas steekt. Neem niet meer mee dan nodig. Dit is maar rommel en een teveel aan gewicht.

∨   Maak je huiswerk bij voorkeur dadelijk als je thuis komt. Alles zit dan nog fris in je hoofd. Je hoeft je dan ook niet de hele avond je zorgen te maken over die taken die je nog moet doen.

∨   Leg eerst je schoolagenda open. Lees goed na wat je moet doen en schat de tijd die je hiervoor zal nodig hebben in.

∨   Maak je huistaken op een rustige en nette werkplek.

∨   Probeer je werk alleen te maken.

∨   Voor de oudere leerlingen : neem na een half uur een pauze. Haal een frisse neus of sla een praatje.

 

Tips voor de ouders

∨   Geef jullie kind de nodige tijd en ruimte om huiswerk te maken.

∨   Toon interesse maar probeer geen extra druk te creëren.

∨   Maak niet zelf het huiswerk!

∨   Meldt aan de klastitularis als je kind de taak niet aankan, veel fouten maakt of veel te lang moet werken.

Concreet

Wat is het doel van huiswerk in het eerste leerjaar?

 • Ondersteuning van het proces aanvankelijk lezen:herkennen van de letters, techniek van het lezen inoefenen(hakken en plakken)
 • Inoefening van het rekenen ( splitsingen tot 10, bewerkingen + en – tot 10, vervolgens tot 20 en vervolgens brugoefeningen ( = + en – over de 10)
 • Schrijfmotoriek oefenen

 

Welk huiswerk krijgt men in het eerste leerjaar?

 • Van bij de start van het schooljaar krijgen de leerlingen lettertjes mee om eens te oefenen op het herkennen
 • Leesoefeningen
 • Oefeningen op het splitsen van hoeveelheden/getallen
 • Rekenoefeningen
 • Bingel ( vrijblijvend)
 • Schrijfoefeningen ( letters schrijven)
 • Woordpakket vanaf januari

 

Hoelang moet er per dag thuis gewerkt worden voor school in het eerste leerjaar?

 • 15 tot 20 minuten
 • Werkblaadje : maximaal 15 minuten, na 15 minuten stoppen

 

Zo leren wij plannen in het eerste leerjaar?

 • Normaal is elke opdracht tot de volgende dag.

 

Hoe differentiëren wij in huistaken in het eerste leerjaar?

 • Als het splitsen niet lukt, krijgen ze hiervoor aangepaste, extra oefeningen op.

 

Leren studeren doen we zo in het eerste leerjaar?

 • Leren gebruiken van de agenda! ( eerste trimester schrijven de leerlingen die niet zelf, na nieuwjaar schrijven de kinderen die zelf)
 • Accent op het drillen: oefeningen herhalen tot ze het kunnen.

 

Wat verwachten we van de ouders van onze leerlingen in het eerste leerjaar?

 • Stimuleren en interesse tonen in wat de kinderen leren op school
 • Opvolgen van het huiswerk
 • Agenda dagelijks bekijken
 • Helpen bij het lezen ( verplicht luidop!)
 • Toetsen bekijken, ondertekenen en terug meegeven

Wat is het doel van huiswerk in het tweede leerjaar?

 • Trainen van de leestechniek
 • Inoefening van het rekenen
 • Verwerken van inhouden van wereldoriëntatie

 

Welk huiswerk krijgt men in het tweede leerjaar?

 • Leestrainingen 
 • Oefeningen op het splitsen van hoeveelheden/getallen 
 • Automatiseren van de tafels 
 • Bingel ( vrijblijvend) 
 • Overschrijven woordpakket
 • 2x per jaar wordt het memoriseren van een gedicht geoefend (ook veel training in de klas zelf)

 

Hoelang moet er per dag thuis gewerkt worden voor school in het tweede leerjaar?

 • 15 tot 20 minuten 
 • Werkblaadje : maximaal 15 minuten, na 15 minuten stoppen

 

Zo leren wij plannen in het tweede leerjaar?

 • Woordpakket is over meerdere dagen te plannen. Andere opdrachten zijn steeds tot  de volgende dag.

 

Hoe differentiëren wij in huistaken in het tweede leerjaar?

 • Huiswerk wiskunde volgens twee niveaus
 • Zwakkere lezers krijgen extra lezen
 • Er worden ook extra splitsoefeningen voorzien voor wie nog moeite heeft met de splitsingen

 

Leren studeren doen we zo in het tweede leerjaar?

 • Leren gebruiken van de agenda! 
 • Accent op het drillen: oefeningen herhalen tot ze het kunnen.

 

Wat verwachten we van de ouders van onze leerlingen in het tweede leerjaar?

 • Stimuleren en interesse tonen in wat de kinderen leren op school 
 • Opvolgen van het huiswerk
 • Agenda dagelijks bekijken
 • Helpen bij het lezen ( verplicht luidop!) 
 • Toetsen bekijken, ondertekenen en terug meegeven

Wat is het doel van huiswerk in het derde leerjaar?

 • Herhaling
 • Leren plannen
 • Remediëren 
 • vastzetten

 

Welk huiswerk krijgt men in het derde leerjaar?

 • Overschrijven woordpakket
 • Wiskunde herhalen
 • Vrijblijvend op Bingel oefenen 
 • Werken in Classroom ( vrijblijvend/verplicht) 
 • Lezen
 • Spreekbeurt voorbereiden

 

Hoelang moet er per dag thuis gewerkt worden voor school in het derde leerjaar?

 • 10 tot 30 minuten

 

Zo leren wij plannen in het derde leerjaar?

 • Het woordpakket oefenen en lezen is te plannen over meerdere dagen

 

Hoe differentiëren wij in huistaken in het derde leerjaar?

 • Leestaken per AVI-niveau in 3L
 • Hoeveelheid van wiskundeoefeningen wordt soms aangepast

 

Leren studeren doen we zo in het derde leerjaar?

 • Wero : we maken samen een samenvatting die kan dienen als leidraad voor het verwerken van de inhoud voor de toets.

 

Wat verwachten we van de ouders van onze leerlingen in het derde leerjaar?

 • Stimuleren en interesse tonen in wat de kinderen leren op school 
 • Goed opvolgen van het huiswerk
 • Toetsen bekijken, ondertekenen en terug meegeven

Wat is het doel van huiswerk in het vierde leerjaar?

 • Herhaling
 • Leren plannen
 • Remediëren 
 • vastzetten

 

Welk huiswerk krijgt men in het vierde leerjaar?

 • Overschrijven woordpakket
 • Wiskunde herhalen
 • Vrijblijvend op Bingel oefenen 
 • Werken in Classroom ( vrijblijvend/verplicht) 
 • Spreekbeurt voorbereiden

 

Hoelang moet er per dag thuis gewerkt worden voor school in het vierde leerjaar?

 • 10 tot 30 minuten

 

Zo leren wij plannen in het vierde leerjaar?

 • Op maandag krijgen de leerlingen de taken voor de volledige week (Spelling en 2 rekentaken verdere inoefening).

 

Hoe differentiëren wij in huistaken in het vierde leerjaar?

 • Voor wat spelling betreft, wordt er soms aangepast volgens niveau van de leerling.

 

Leren studeren doen we zo in het vierde leerjaar?

 • Wero : we maken samen een samenvatting die kan dienen als leidraad voor het verwerken van de inhoud voor de toets.

 

Wat verwachten we van de ouders van onze leerlingen in het vierde leerjaar?

 • Stimuleren en interesse tonen in wat de kinderen leren op school 
 • Goed opvolgen van het huiswerk
 • Toetsen bekijken, ondertekenen en terug meegeven

Wat is het doel van huiswerk in het vijfde leerjaar?

 • Extra oefenkansen 
 • Automatiseren
 • Leren leren
 • Bevorderen van zelfstandig werk
 • Leren plannen

 

Welk huiswerk krijgt men in het vijfde leerjaar?

 • Overschrijven woordpakket
 • Inoefentaken wiskunde 
 • Inoefentaken taal 
 • Frans
 • Online Bingel en Kabas
 • Voorbereiding spreekoefening
 • Opzoektaken als voorbereiding van een les
 • Spreekbeurt voorbereiden 
 • Inhouden verwerken en oefenen op het verwerven ervan

 

Hoelang moet er per dag thuis gewerkt worden voor school in het vijfde leerjaar?

 • 30 tot 60 minuten

 

Zo leren wij plannen in het vijfde leerjaar?

 • Planning via de agenda ( oefenen – voorbereiden toets) 
 • Planning bij examenperiode

 

Hoe differentiëren wij in huistaken in het vijfde leerjaar?

 • Enkel voor leerlingen die naar 1B doorstromen voor wiskunde
 • Soms differentiatie in moeilijkheidsgraad en/of hoeveelheid
 • Verdieping/herhaling bij spelling

 

Leren studeren doen we zo in het vijfde leerjaar?

 • Wero en godsdienst :  oefenen door kennismaking met verschillende strategieën zoals mindmap, leren vragen maken en beantwoorden
 • Wiskunde en taal : nadenken en spreken over hoe je dat “studeert”, toepassen en evalueren na een toets van de gehanteerde methode 
 • Frans : woordkaartjes om te oefenen 
 • Nadenken over intrinsieke motivatie bij het huiswerk maken ( het is voor jezelf, niet voor de leerkracht dat je het doet!)

 

Wat verwachten we van de ouders van onze leerlingen in het vijfde leerjaar?

 • Stimuleren en interesse tonen in wat de kinderen leren op school 
 • Kinderen leren zelfstandig werken 
 • Helpen een eigen werkruimte te creëren voor het huis- en studiewerk

Wat is het doel van huiswerk in het zesde leerjaar?

 • Extra oefenkansen 
 • Automatiseren
 • Leren leren
 • Bevorderen van zelfstandig werk
 • Leren plannen

 

Welk huiswerk krijgt men in het zesde leerjaar?

 • Overschrijven woordpakket
 • Inoefentaken wiskunde 
 • Inoefentaken taal 
 • Frans
 • Online Bingel en Kabas
 • Voorbereiding spreekoefening
 • Opzoektaken als voorbereiding van een les
 • Spreekbeurt voorbereiden 
 • Inhouden verwerken en oefenen op het verwerven ervan

 

Hoelang moet er per dag thuis gewerkt worden voor school in het zesde leerjaar?

 • 30 tot 60 minuten

 

Zo leren wij plannen in het zesde leerjaar?

 • Planning via de agenda ( oefenen – voorbereiden toets) 
 • Planning bij examenperiode

 

Hoe differentiëren wij in huistaken in het zesde leerjaar?

 • Enkel voor leerlingen die naar 1B doorstromen voor wiskunde
 • Soms differentiatie in moeilijkheidsgraad en/of hoeveelheid
 • Verdieping/herhaling bij spelling

 

Leren studeren doen we zo in het zesde leerjaar?

 • Wero en godsdienst :  oefenen door kennismaking met verschillende strategieën zoals mindmap, leren vragen maken en beantwoorden
 • Wiskunde en taal : nadenken en spreken over hoe je dat “studeert”, toepassen en evalueren na een toets van de gehanteerde methode 
 • Frans : woordkaartjes om te oefenen 
 • Nadenken over intrinsieke motivatie bij het huiswerk maken ( het is voor jezelf, niet voor de leerkracht dat je het doet!)
 • Hermaken van oefeningen die ze fout hadden

 

Wat verwachten we van de ouders van onze leerlingen in het zesde leerjaar?

 • Stimuleren en interesse tonen in wat de kinderen leren op school 
 • Kinderen leren zelfstandig werken 
 • Helpen een eigen werkruimte te creëren voor het huis- en studiewerk

Schooluren

Maandag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Dinsdag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Woensdag 8u40 – 11u30

Donderdag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Vrijdag 8u40 – 11u50 13u15 – 15u00

Contactgegevens

MARKEGEM
Brouwerijstraat 2a, 8720 Markegem
051/63 56 50 of 0474/284 529

facebook

OESELGEM
Wakkensesteenweg 11, 8720 Oeselgem
051/63 56 50 of 0474/284 529

facebook