OPVANG

Voor, tussen of na de lessen, wij zorgen voor uw kind

De voorschoolse opvang en de naschoolse opvang is betalend per begonnen halfuur.

Wij vragen per begonnen halfuur € 0.75.

 

Concreet betaalt u het volgende:

 

Morgenopvang: TEN VROEGSTE VANAF 07.00 UUR!

 

Aankomst tussen 07.00 uur en 07.30 uur              € 1.50

Aankomst tussen 07.30 uur en 08.00 uur              € 0.75

Aankomst na 08.00 uur                                             gratis

 

 

Avondopvang: TOT UITERLIJK 17.45 UUR!

 

Ophalen tussen 15.50 uur en 16.05 uur                 gratis

(vrijdag tussen 15.00 uur en 15.15 uur)

Ophalen tussen 16.05 uur en 16.35 uur                 € 0.75

(vrijdag tussen 15.15 uur en 15.45 uur)

Ophalen tussen 16.35 uur en 17.05 uur                  € 1.50

(vrijdag tussen 15.45 uur en 16.15 uur)

Ophalen tussen 17.05 uur en 17.35 uur                  € 2.25

(vrijdag tussen 16.15 uur en 16.45 uur)

Ophalen tussen 17.35 uur en 17.45 uur                  € 3.00

(vrijdag tussen 16.45 uur en 17.15 uur

Ophalen tussen 17.15 uur en 17.45 uur (vrijdag)     € 3.75

 

Op woensdag gratis tot 11.25 uur, daarna € 0.75 per begonnen halfuur uiterlijk tot 17.45 uur met een maximum te betalen bedrag van € 9.75.

 

Wie zijn kinderen later dan 17.45 uur komt afhalen betaalt een bijdrage van € 15.00 per kind dat te laat wordt afgehaald.

 

Er zal ook telkens door de opvangverantwoordelijke gevraagd worden om bij het brengen van de kinderen ’s morgens en het afhalen van de kinderen

’s avonds een aftekenblad te ondertekenen. Wie dit niet doet betaalt ’s morgens € 1.50 en ’s avonds € 3.00 (€ 3.75 op vrijdag) ongeacht hoe lang de kinderen gebruik hebben gemaakt van de opvang.

 

Over de middag is er een uur opvang van 11.50 uur tot 12.50 uur.

Ook hier € 0.75 per halfuur. Een middag kost € 1.50.

 

Voor kinderen die over de middag niet naar huis kunnen, is er een vaste middagregeling.

De kinderen kunnen kiezen uit twee mogelijkheden:

een volle maaltijd (soep, aardappelen, groenten, vlees/vis) of eigen broodmaaltijd met soep.

Na de maaltijd kunnen de kinderen water drinken.

We vragen de kinderen om mee te helpen bij het opruimen van de tafels en het afwassen van klein materiaal.

Er wordt zoveel als mogelijk een vaste keuze gemaakt per trimester: ofwel eten kinderen altijd warm of eten ze altijd boterhammen op. Elke maandag (of andere dag of 2 dagen in de week) warm en de andere dagen boterhammen kan ook maar deze keuze geldt voor heel het trimester.

 

Op elke vestigingsplaats is er een leerkracht die toezicht houdt van 11.35 uur tot 11.50 uur en van 12.50 uur tot 13.05 uur. Dit toezicht wordt gehouden op de speelplaats of in de refter (zie onder).

Tijdens het tussenliggend uur wordt er toezicht gehouden door een ander personeelslid van de school.

Voor elke afdeling verzamelt iemand van het refterpersoneel alle leerlingen na het middagmaal en begeleidt hen naar de speelplaats waar er om 12.50 uur een leerkracht zorgt voor de aflossing.

Indien de leerlingen vlugger klaar zijn met eten kunnen zij uiteraard allen samen en opnieuw onder de begeleiding van het refterpersoneelslid vroeger naar de speelplaats waar de bewaking dan wordt gedaan door deze persoon tot 12.50 uur.

Om 12.50 uur vertrekt de refterpersoon terug naar de refter om te helpen bij het opruimen.

 

Belangrijke aandachtspunten

 

De lln bezoeken het toilet voor ze vertrekken naar de refter!!

Het is altijd dezelfde persoon die de kinderen begeleidt in de refter, deze persoon helpt niet bij het uitdelen of eten geven. Deze persoon houdt enkel toezicht.

We verwachten van de leerlingen dat ze rustig de refter betreden.

Volledige stilte kan niet meer geëist worden maar het moet wel rustig blijven.

De lln moeten niet rondlopen tenzij ze een tweede bediening wensen.

We verwachten tafelmanieren: de lln eten met mes en vork, iedereen eet soep ook de broodeters.

Er kan hulp aan de lln gevraagd worden bij het opruimen.

Door het grote aantal kinderen dat ’s middags op school blijft eten wordt er gewerkt met 2 eetbeurten. Er is voldoende tijd voor alle leerlingen om rustig het middagmaal te gebruiken.

 

De mensen van de refter kunnen en mogen optreden bij ongewenst gedrag; zij geven de namen van de overtreders door aan de lkr die onmiddellijk een passende sanctie voorziet.

 

De leerlingen betonen het nodige respect voor de mensen van de refter.

 

Voor elke betalende opvang ontvangt U in de maand mei een attest voor de belastingen.