De schoolraad

Wat doet de schoolraad?

De schoolraad is een overleg- en adviesorgaan dat is samengesteld uit personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).

 

De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem. De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar en vergadert ongeveer 4 x per jaar. Tijdens deze vergaderingen geeft de directeur uitleg over de werking en formuleert de schoolraad adviezen.

Werden verkozen als lid van de Schoolraad:

Voor de ouders:

  • BEEL Annelies
  • NAEYAERT Thijs

Voor het personeel

  • ALLEGAERT Matthias
  • VERBRUGGHE Philine
  • POLLEUNIS Lieve

Voor de lokale gemeenschap

  • voorlopig nog geen kandidaat beschikbaar