Schoolorganen

Klassenraad

De klassenraad bestaat uit de directeur en de leerkrachten van de betrokken leerlingengroep.
De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep.

Schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap. De schoolraad zal advies geven en overleggen met het schoolbestuur over een aantal aangelegenheden waarbij ouders en kinderen betrokken zijn.
De directeur vertegenwoordigt het schoolbestuur.

Voor de geleding van de ouders zetelen in de schoolraad:
Steven Rubbrecht, papa van Kobe (K2), Lars (K3) en Finn (K1B)
steven@stensi.be – 0496/673214
Lien Blancke, mama van Jules (4L) en Juliette (K2)
lienblancke@hotmail.be – 0494/047899
Tom Deman – papa van Louka (K3)
tomdeman@telenet.be – 0474/277284

Oudercomité VBS Zeppelin

Het oudercomité werkt op een opbouwende wijze mee aan het scheppen van een gunstig leef- en leerklimaat (via de schoolraad). Met opbrengst van   haar activiteiten zorgt het comité voor financiële ondersteuning van lopende projecten, initiatieven van de school.