PoelbergOmmeland

PoelbergOmmeland vzw is de eigenlijke organisator van het basisonderwijs in zeven scholen regio Tielt. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Mijn beste vriendin heeft een donkere huidskleur en ik zie ze héél erg graag.

– Luna, leerling

Ik doe het voor de kinderen. Het is zo mooi om te zien hoe ze openbloeien. Met vallen en opstaan, maar ze komen er wel.

– Nico, leraar

Ons kind kan hier in Tielt naar een school die goed voor hem is. Dat is voor elke ouder een zegen.

– Saskia, mama

Scholengroep PoelbergOmmeland vzw bestaat uit 7 basisscholen die gelegen zijn in de regio Tielt, West-Vlaanderen.