PoelbergOmmeland

Contact

Alle scholen behoren tot hetzelfde schoolbestuur: PoelbergOmmeland vzw.
Deze vzw is de eigenlijke organisator van het onderwijs in de zeven scholen. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en
de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

CONTACT

Algemeen directeur: Pieter Devos (pieter.devos@sbrt.be)

PoelbergOmmeland vzw
Ontvangerstraat 9, 8700 Tielt
0416.806.624

Voorzitter: Celine D’Huyvetter (celine.dhuyvetter@sbrt.be)

Leden: Kristof De Bruyne, Betty De Mûelenaere, M-Christine Vanbeylen, Miet Van Crombrugge, Ria Wallyn, Marie-Ange Bommerez, Tonny Berteloot, Greet Van Betsbrugge, Willy Van Houcke, Frank Verhelst, Hedwig Van Wassenhove