PoelbergOmmeland

Christine, bewoner Tielt

Christine, bewoner Tielt

We mogen er fier op zijn dat in Tielt alle kinderen in een voor hen aangepast lager onderwijs terecht kunnen.