Troeven

Binnen de eigen vestigingsplaatsen (Sint-Michiel, Beukenhove of Heilig Hart) wordt er over de klassen heen gewerkt. Op Beukenhove en Heilig Hart wordt er ook niveau overschrijdend: kleuter – lager gewerkt.
Ook over de parallelklassen heen wordt er op regelmatige basis samen gewerkt.
Heel wat projecten zoals een bosdag, een techniekweek, meerdaagse uitstappen, … doen wij waar mogelijk klasoverschrijdend of niveau overschrijdend.
Op die manier vormt ’t Nieuwland één school met een pedagogisch project zonder de eigenheid van een vestigingsplaats uit het oog te verliezen.
Elke vestigingsplaats met elk deelteam heeft eigen sterktes die elkaar aanvullen.

Onze school vindt het belangrijk om een gezond evenwicht tussen het geestelijk en lichamelijk welbevinden van onze kinderen na te streven. Een kind kan pas groeien als het zich goed voelt thuis en op school!

Wij hebben aandacht voor:

 • Mentaal en lichamelijk welzijn: nauwe samenwerking met CLB
 • Gezonde voeding en waterbeleid :
  • Kinderen drinken water
  • Wekelijkse fruitdag op donderdag : enkel fruit en geen ander tussendoortje in de voor- en namiddag
  • Tussendoortjes: motiveren om in de mate van het mogelijke fruit. te eten(kinderen brengen fruit mee van thuis)
  • Gevarieerd menu voor kinderen die een warme maaltijd nuttigen op school
 • Zweminitiatie vanaf 3de kleuter (maandelijks)
 • Bewegingsopvoeding in het lessenpakket (2 lestijden /week)

We trekken  met onze kinderen de straat op trekken om situaties in de werkelijkheid te bekijken en te beleven.
Onze jongste kinderen trekken er te voet op uit en de oudsten doen dit per fiets.
Voor het 1ste t.e.m. 4de leerjaar is er  de jaarlijkse actie “Meester op de fiets”. Kinderen leren een behendigheidsparkoers  af te leggen op de speelplaats onder de leiding van een fietsmeester van MOEV.
Het 5de– 6de leerjaar trekken  de stad in met de fiets en  te leren daar omgaan met de verkeersdrukte.

Daarnaast hebben we ook een leerlijn met praktische proeven doorheen heel de basisschool en werken jaarlijks samen met de Vlaamse stichting verkeerskunde.

 • Eerste en tweede kleuterklas loopfietsbrevet brons
 • Derde kleuterklas voetgangersbrevet brons
 • Eerste leerjaar: voetgangersbrevet zilver
 • Tweede leerjaar fietsbrevet brons
 • Derde leerjaar fietsbrevet zilver
 • Vierde leerjaar voetgangersbrevet goud
 • Vijfde leerjaar de grote verkeerstoets
 • Zesde leerjaar fietsbrevet goud

NIEUW !!

Elk kind krijgt een persoonlijk fluohesje. Doorheen de schoolloopbaan worden er drie hesjes voorzien:

 • Bij instap in het peuter-kleuter,
 • Het eerste leerjaar
 • Het vierde leerjaar.

Omdat de veiligheid van elk kind voorop staat vragen we het hesje elke morgen aan te doen naar school. Al komt u met de wagen, doen we het hesje aan, want ook op de parking is het belangrijk om gezien te worden. Daarom is het verplicht om elke dag het fluohesje te dragen.

Voor de fietsrij is het dragen van een fluovestje en een valhelm (zelf te voorzien) verplicht.

Naast veiligheid in het verkeer is er ook oog voor de veiligheid in onze school onder leiding van de heer Franky Polfliet.

Franky Polfliet is onze preventieadviseur en zorgt dat de school met alles wettelijk in orde is. Tijdens de laatste schooldoorlichting kreeg hij een dikke proficiat en werd zijn werk als voorbeeld gesteld.
Niet enkel de, maar ook het volledig team zorgt dat alles in de school in de meest optimale en veilige omstandigheden kan gebeuren.

Doorheen de lagere school maken de kinderen af en toe een overstap die een grote impact kan hebben op hun beleving. 

3de kleuter naar 1ste leerjaar

2de leerjaar naar 3de leerjaar (andere afdeling) 

Elk schooljaar werken de leerkrachten van 3de kleuter en 1ste leerjaar, en van 2de leerjaar en 3de leerjaar nauw samen om de overgang zo goed als mogelijk te laten verlopen.

Om de blik van de kinderen te verruimen zet onze school jaarlijks tal van extra-muros activiteiten op het programma.

Een greep uit onze ééndaagse activiteiten:

 • leerwandelingen in het kader van verkeersopvoeding
 • fietstochten (4,5 en 6)
 • bosdag
 • boerderijdag
 • leerwandeling: de bevrijding van Tielt
 • uitstap naar de watewy

Meerdaags uitstappen: een aantal keer in de lagere school

 • zeeklassen
 • polderklassen
 • ridderklassen
 • heuvelklassen

Tijdens de adventsperiode hebben wij speciale aandacht voor de minderbedeelden in onze omgeving. Met het 5de leerjaar bezoeken wij Poverello in Tielt en doen wij elk jaar een voedselinzameling voor Poverello.

 

In de vastenperiode kijken wij naar de ruime wereld en doen wij acties ten voordele van de mensen veraf.
Zo steunen wij  projecten van Nino Feliz in Bolivië, BIKAS in Nepal en Xaritoo in Afrika.
Daartoe houden wij jaarlijks een vastenmarkt op Sint-Michiel en organiseren we  op Beukenhove of Heilig Hart acties ten voordele van mensen of organisaties die actueel in nood verkeren.

Tijdens de studie is er altijd een leerkracht aanwezig.
Op Beukenhove en Heilig Hart is de studie op maandag, dinsdag en donderdag van 16.00 uur tot 16.30 uur.

Op Sint-Michiel is er studie op maandag, dinsdag en donderdag van 16.00 uur tot 17.00 uur. Kinderen van Sint-Michiel die voldoende hebben aan een halfuur studie kunnen mee met de thuisrij naar Beukenhove of Heilig Hart en volgen dan daar de studie.

We vragen om de kinderen niet tijdens de studie uit de studieplaats te halen want dit stoort de rust en de concentratie van onze kinderen.
Op dagen dat er een personeelsvergadering voorzien is valt de studie weg. De data worden aan het begin van het schooljaar meegedeeld.

Er werd een kijkwijzer ontwikkeld zodat wij borg staan voor het behalen van alle eindtermen ICT en alle doelstellingen media doorheen heel de schoolloopbaan van uw kind; van 1ste kleuter t.e.m. 6de leerjaar.

Onze  lagere klassen zijn uitgerust met een digi-bord en laptop.
Ook de kleuterklassen hebben een groot scherm en laptop.

In ’t Nieuwland  zijn er ook 2 uitgeruste computerklassen (afdeling Heilig Hart en Sint-Michiel , afdeling Beukenhove maakt gebruik van de infrastructuur op Sint-Michiel).

SPRINT, een digitaal platform voor leerlingen die het moeilijk hebben met lezen en schrijven werd enkele jaren geleden ingevoerd in onze school.

De school blijft jaarlijks investeren in nieuw materiaal o.a.: tablets, Notebooks, Bee bots,..

In onze school zijn 2 vriendenkringen (oudercomités) actief, 1 voor Sint-Michiel en Beukenhove samen en 1 voor Heilig Hart. In elke vriendenkring zitten er ouders, personeel en de directie.
Een vriendenkring helpt meedenken met de school om bepaalde zaken te realiseren.
Op regelmatige tijdstippen komen de vriendenkringen bijeen.
Op deze bijeenkomsten worden voorstellen geformuleerd, worden er oplossingen voor probleempjes gezocht, …
De vriendenkringen verlenen ook heel veel hulp bij allerhande festiviteiten.
De opbrengst van deze feesten wordt gebruikt voor het lenigen van noden in de school steeds in overleg met de ouders, personeel en directie.
In het begin van het schooljaar krijgt u een uitnodiging om lid te worden.
Aarzel niet: een vriendenkring kan een mooie vriendengroep worden.