ONZE TROEVEN

Daarom kiest u voor ons!

Onze school hecht zeer veel belang aan het geestelijk en lichamelijk welbevinden van onze leerlingen.
Onze leerkrachten staan paraat om uw kind op gepaste wijze te begeleiden op het niveau en het kunnen van uw kind.
Onze school heeft een zorgkernteam (zorgcoördinator, alle zorgleerkrachten en de directie). Dit zorgkernteam staat mee in voor de extra zorg die uw kind eventueel nodig heeft.
Uiteraard werkt onze school nauw samen met het VCLB van Tielt om indien nodig extra maatregelen te zoeken voor uw kind.

WIJ WILLEN DAT UW KIND ZICH GOED VOELT OP SCHOOL!

Onze school biedt aan alle leerlingen, kleuter als lager, elke week 2 lestijden bewegingsopvoeding. Deze bewegingsopvoeding wordt gegeven door daartoe opgeleide leerkrachten, onze leerkrachten LO. In het kleuter is er elke week 2 uur turnen, in het lager 2 uur turnen in de ene week of 1 uur zwemmen en 1 uur turnen in de andere week.
Onze derde kleuters gaan maandelijks zwemmen (watergewenning) in Ter Borcht Meulebeke onder leiding van de kleuterleidsters.
Verder zijn er elk schooljaar heel wat fietstochten georganiseerd door onze leerkrachten: landbouwleerpad, op verkenning in groot-Tielt, op fietstocht naar het Raveelmuseum, …
Onze kleinsten gaan regelmatig op stap in de buurt van de school: te voet naar het zwembad, naar de bibliotheek, naar het speelplein Watewy, …
Er worden ook bewegingstussendoortjes gedaan in onze klassen een jaarlijkse sportdag staat ook op het programma.
Wij nemen eveneens deel aan de activiteiten van SVS op woensdagmiddag en organiseren al jaren “Meester op de fiets” voor het 1ste t.e.m. het 4de leerjaar onder leiding van een fietsmeester van het SVS.
Onze lagere klassen gaan 4 keer in de loop van de lagere school op meerdaagse uitstap, telkens 3 dagen.
– Zeeklas voor de eerste graad.
– Polderklas of ridderklas voor de 2de graad.
– Zeeklas voor het 5de leerjaar en heuvelklas voor het 6de leerjaar.
Onze derde kleuterklassen en onze lagere klassen, in de jaren dat ze niet op meerdaagse gaan, krijgen een sportweek aangeboden.

SPORTEN IS GEZOND!

Onze school met zijn 3 afzonderlijke vestigingsplaatsen voert teamwork hoog in het vaandel.
Binnen de eigen vestigingsplaats (Sint-Michiel, Beukenhove of Heilig Hart) wordt er over de klassen heen gewerkt en op Beukenhove en Heilig Hart ook niveau overschrijdend: kleuter en lager samen.
Over de parallelklassen heen wordt er ook heel wat samen gewerkt.
Heel wat projecten zoals een bosdag, een techniekweek, meerdaagse uitstappen, … doen wij waar mogelijk klasoverschrijdend of niveau overschrijdend.
Op die manier vormt ’t Nieuwland 1 school met een pedagogisch project zonder de eigenheid van een vestigingsplaats uit het oog te verliezen.
Elke vestigingsplaats met elk deelteam heeft eigen sterktes die elkaar aanvullen.

Het verkeer in Tielt is heel druk en daarom vinden wij het belangrijk om een degelijke verkeersopvoeding te geven aan onze kinderen, te starten van in de kleuterklas.
Er wordt op regelmatige basis een les verkeersopvoeding in de klas gegeven maar belangrijk is dat wij met onze kinderen de straat op trekken om situaties in de werkelijkheid te bekijken en te beleven.
Onze jongste kinderen trekken er te voet op uit en de oudsten doen dit per fiets.
Voor het 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar doen wij al jaren de actie “Meester op de fiets”. Een behendigheidsparkoers op de speelplaats onder de leiding van een fietsmeester van SVS.
Het 5de leerjaar en 6de leerjaar doen dit zelf en trekken ook de stad in met de fiets om daar te leren omgaan met het verkeer.
Wij hebben ook een leerlijn met praktische proeven doorheen heel de basisschool. We werken daarvoor samen met de Vlaamse stichting verkeerskunde.

Eerste en tweede kleuterklas
Derde kleuterklas
Eerste leerjaar
Tweede leerjaar
Derde leerjaar
Vierde leerjaar
Vijfde leerjaar
Zesde leerjaar

loopfietsbrevet
voetgangersbrevet brons
voetgangersbrevet zilver
fietsbrevet brons
fietsbrevet zilver
voetgangersbrevet goud
de grote verkeerstoets
fietsbrevet goud

Elk jaar zijn er in onze school tal van extra-muros-activiteiten.
Wij trekken er met de kinderen op uit, wij verlaten de school en treden de werkelijkheid tegemoet.
Wij doen dat met eendaagse activiteiten en meerdaagse activiteiten.
Een greep uit de eendaagse activiteiten:
– Leerwandelingen in het kader van verkeersopvoeding,
– Leerwandeling: de bevrijding van Tielt
– Activiteiten op Watewy
– Fietstochten door de hoogste klassen
– …

Wij gaan een 4-tal keer in de loop van de lagere school op meerdaagse uitstap (3 dagen).

Wij trekken met de 1ste graad Beukenhove naar Hoge Duin in Oostduinkerke.

Met het derde gaan wij naar de Spermaliehoeve op Polderklas.

Het vierde gaat naar Hostel De Draecke in Gent.

Het 5de gaat naar de J-club in De panne.

Het 6de tenslotte gaat naar De Lork In Kemmel.

Onder leiding van Jelle Ameye, de ICT-coördinator, en Wivine Debever, beleidsondersteuner ICT, wordt er werk gemaakt van een degelijk ICT-beleid.

Wij koppelden ICT aan het leerplan media, een leerplan dat inspeelt op de meest recente evoluties in de steeds veranderende mediawereld.
Er werd een kijkwijzer ontwikkeld zodat wij borg staan voor het behalen van alle eindtermen ICT en alle doelstellingen media doorheen heel de schoolloopbaan van uw kind; van 1ste kleuter t.e.m. 6de leerjaar.

Al onze lagere klassen zijn uitgerust met een digitaal bord en laptop.
De kleuterklassen hebben elk een groot scherm met bijhorende laptop.

In onze school zijn er ook 2 uitgeruste computerklassen.

SPRINT, een digitaal platform voor leerlingen die het moeilijk hebben met lezen en schrijven werd enkele jaren geleden ingevoerd in onze school. Onder leiding van juf Nadia worden de leerlingen opgeleid om met dit programma te werken. De school investeerde ook daar in nieuwe laptops en het computerprogramma SPRINT.

De school blijft jaarlijks investeren in nieuw materiaal.

Elk schooljaar werken de leerkrachten van de 3de kleuterklas en van het 1ste leerjaar nauw samen om de overgang van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar zo goed als mogelijk te laten verlopen.

Tot aan het herfstverlof doen we dit tweewekelijks en nadien maandelijks.
Met deze activiteiten leren de kinderen de leerkrachten van het 1ste leerjaar al goed kennen en kunnen de kinderen uit het 1ste leerjaar hun kunnen demonstreren aan de kinderen van de 3de kleuterklas.

Onder leiding van de heer Franky Polfliet willen wij de nodige aandacht besteden aan veiligheid in onze school.
Franky Polfliet is onze preventieadviseur en die zorgt dat de school met alles wettelijk in orde is. Tijdens de laatste schooldoorlichting kreeg hij een dikke proficiat en werd zijn werk als voorbeeld gesteld.
Niet enkel de preventieadviseur zorgt voor veiligheid maar ook het volledig team zorgt dat alles in de school in de meest optimale en veilige omstandigheden kan gebeuren.
Verkeersveiligheid voeren wij onder ander hoog in het vaandel. Wij vragen de leerlingen om zoveel als mogelijk een fluovestje te dragen.
Voor de fietsrij is een fluovestje en een valhelm verplicht.
Verder besteden wij de nodige aandacht aan verkeersopvoeding. (zie ook het luik verkeersopvoeding).

WOW FLUOHESJE

COOL EEN FIETSHELM

In onze school zijn 2 vriendenkringen (oudercomités) actief, 1 voor Sint-Michiel en Beukenhove samen en 1 voor Heilig Hart. In elke vriendenkring zitten er ouders, personeel en de directie.
Een vriendenkring helpt meedenken met de school om bepaalde zaken te realiseren.
Op regelmatige tijdstippen komen de vriendenkringen bijeen.
Op deze bijeenkomsten worden voorstellen geformuleerd, worden er oplossingen voor probleempjes gezocht, …
De vriendenkringen verlenen ook heel veel hulp bij allerhande festiviteiten.
De opbrengst van deze feesten wordt gebruikt voor het lenigen van noden in de school steeds in overleg met de ouders, personeel en directie.
In het begin van het schooljaar krijgt u een uitnodiging om lid te worden.
Aarzel niet: een vriendenkring kan een mooie vriendengroep worden.

Wij willen als school benadrukken dat fruit een heel gezond tussendoortje is. Wij dringen dan ook aan bij de leerlingen en ouders om fruit als tussendoortje mee te nemen naar school. Fruit is beter dan een koekje.
Op donderdag willen wij graag van ’t Nieuwland een fruitschool maken. Op die dag vragen wij dat iedereen die een tussendoortje meebrengt naar school dit in fruitvorm doet.
Dus op donderdag enkel fruit en geen ander tussendoortje.
Voor– en namiddag!!!

In onze school denken wij ook aan hen die het minder breed hebben. Wij vinden het belangrijk om onze kinderen te leren dat er heel wat mensen dichtbij of veraf niet de mogelijkheden hebben die zij meestal wel hebben.

Tijdens de adventsperiode hebben wij speciale aandacht voor de minderbedeelden in onze omgeving. Met het 5de leerjaar bezoeken wij Poverello in Tielt en doen wij elk jaar een voedselinzameling voor Poverello.

In de vastenperiode kijken wij naar de ruime wereld en doen wij acties ten voordele van de mensen veraf.
Zo steunen wij de projecten van Nino Feliz in Bolivië, BIKAS in Nepal en Xaritoo in Afrika.
Daartoe houden wij jaarlijks een vastenmarkt op Sint-Michiel en zijn er andere acties op Beukenhove of Heilig Hart.

In ’t Nieuwland is er de mogelijkheid tot het volgen van studie op de drie afdelingen.
Tijdens deze studiemomenten kunnen de kinderen rustig hun huiswerk maken of hun lessen leren.
Er is altijd een toeziend leerkracht aanwezig.
Op Beukenhove en Heilig Hart is de studie op maandag, dinsdag en donderdag van 16.00 uur tot 16.30 uur.
Op Sint-Michiel is er studie op maandag, dinsdag en donderdag van 16.00 uur tot 17.00 uur. Kinderen van Sint-Michiel die voldoende hebben aan een halfuur studie kunnen mee met de thuisrij naar Beukenhove of Heilig Hart en volgen dan daar de studie.
We vragen om de kinderen niet tijdens de studie uit de studieplaats te halen want dit stoort de rust en de concentratie van onze kinderen.

Op dagen dat er een personeelsvergadering voorzien is valt de studie weg. De data worden aan het begin van het schooljaar meegedeeld.