Verschillende vriendenkringen

In onze school zijn er sinds jaar en dag verschillende vriendenkringen (oudercomité) actief.
Elke afdeling heeft traditioneel een eigen vriendenkring. In elke vriendenkring zitten er ouders, personeel en de directie.
Een vriendenkring helpt meedenken met de school om bepaalde zaken te realiseren.
Op regelmatige tijdstippen komen de vriendenkringen bijeen.
Op deze bijeenkomsten worden voorstellen geformuleerd, worden er oplossingen voor probleempjes gezocht, …
De vriendenkringen verlenen ook heel veel hulp bij allerhande festiviteiten.
De opbrengst van deze feesten wordt gebruikt voor het lenigen van noden in de school steeds in overleg met de ouders, personeel en directie.
In het begin van het schooljaar krijg je uitnodiging om lid te worden.
Aarzel niet: een vriendenkring kan een mooie vriendengroep worden.