Schoolbrochure

Open communicatie een belangrijke stap naar vertrouwen in onze school

De volgende items geven meer info op vragen betreffende schoolreglement en pedagogische project;

Deel 1: Schoolreglement

Schoolreglement: Goede afspraken maken goede vrienden! In deze brochure kan je de rechten en de plichten terugvinden  van de leerlingen , de ouders en de school.  Om het volledige reglement te raadplegen klikt u op de afbeelding links van deze tekst.

Deel 2: Pedagogisch project

Pedagogisch project: Het kiezen voor een school die aansluit bij de opvoeding en de visie hieromtrent is niet eenvoudig. In onze brochure: Pedagogisch project vindt u meer terug  over onze  visie op onderwijs en opvoeding die wij als school volgen.

Bijlagen: schoolbrochure

Bijlagen schoolbrochure: Onze school is een basisschool verbonden aaan het Katholieke net: Katholiek onderwijs Vlaanderen. In deze bijlage vindt u de actuele onderwijsregelgeving terug.

Bijlagen: Engagementsverklaring katholiek onderwijs Vlaanderen

Engagementsverklaring katholiek onderwijs Vlaanderen: Deze engagementsverklaring geeft het kader voor elke samenwerking binnen katholiek onderwijs, Een goede samenwerking tussen ouder- kind- leerkracht- school. Samen sterk voor een stevige basis.