INSCHRIJVEN

alle info over inschrijvingen

Inschrijvingen schooljaar 2023-2024

Op maandag 2 mei 2023 bereikte De Vlinder zijn maximumcapaciteit voor volgend schooljaar (110 leerlingen). Gezien de deelcapaciteiten voor zowel type 9 (30 leerlingen) als type basisaanbod (80 leerlingen) bereikt werden, is onze school voorlopig volzet voor volgend schooljaar.

We startten met het aanleggen van een wachtlijst (werkwijze zie onder). Om je zoon of dochter op de wachtlijst te plaatsen, mail je volgende gegevens naar info@blo-devlinder.be:

– voornaam + naam kind

– geboortedatum kind

– rijksregisternummer kind

– huidige school en klas kind

– adres

– telefoonnummer ouder(s)

– mailadres ouder(s)

– akkoord van CLB voor type basisaanbod of type 9

 

Inschrijvingsvoorwaarden:

  • Het akkoord en een inschrijvingsverslag (of voorlopig document) van het CLB voor type basisaanbod of type 9.
  • Recht op gratis busvervoer: indien De Vlinder gekozen wordt als dichtste vrije school voor buitengewoon onderwijs.

Zie ook https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vind-de-meest-nabije-school-voor-buitengewoon-onderwijs

 

Een inschrijving wordt steeds voorafgegaan door een kennismakingsgesprek en een schoolbezoek. Hiervoor maak je een afspraak met directeur Tony Lambrecht: info@blo-devlinder.be.

Om in te schrijven breng je best een identificatiedocument van het kind en van beide ouders mee: ISI+kaart of een (Kids) ID.

 

Werkwijze bij het bereiken van de maximumcapaciteit:

Wanneer de maximumcapaciteit bereikt is, wordt een wachtlijst (van niet-gerealiseerde inschrijvingen) aangelegd volgens tijdstip van aanmelding.

Het is zeker zinvol om toch te komen inschrijven: er kunnen altijd verschuivingen zijn in de lijst van ingeschreven leerlingen en/of bijkomende plaatsen vrijkomen. Het spreekt voor zich hoe hoger op de wachtlijst, hoe meer kans om toch te kunnen starten. Al willen we niemand valse hoop geven.

Pas begin juli wordt een weigeringsdocument opgemaakt voor leerlingen die niet in De Vlinder kunnen starten in het nieuwe schooljaar. Met dit weigeringsdocument kan het recht op gratis leerlingenvervoer bekomen worden in de tweede dichtste school.

De wachtlijst wordt gehanteerd tot de 5de schooldag van oktober.