INSCHRIJVEN

alle info over inschrijvingen

Inschrijvingen schooljaar 2024-2025

 

We kunnen uitbreiden in het schooljaar 2024 – 2025!

Stand van zaken op 19 juni 2024 – aantal vrije plaatsen komend schooljaar:

  • 5 plaatsen – type basisaanbod
  • geen vrije plaatsen meer (volzet) – type 9

Inschrijven kan na een kennismakingsbezoek. Neem contact op met de school op info@blo-devlinder.be of 051 40 15 90.

Om in te schrijven breng je best een identificatiedocument van het kind en van beide ouders mee: ISI+kaart of een (Kids) ID.

 

Inschrijvingsvoorwaarden:

  • Het akkoord en een inschrijvingsverslag (of voorlopig document) van het CLB voor type basisaanbod of type 9.
  • Recht op gratis busvervoer: indien De Vlinder gekozen wordt als dichtste vrije school voor buitengewoon onderwijs.

Zie ook https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vind-de-meest-nabije-school-voor-buitengewoon-onderwijs

 

 

Werkwijze bij het bereiken van de maximumcapaciteit:

Wanneer de maximumcapaciteit bereikt is, wordt een wachtlijst (van niet-gerealiseerde inschrijvingen) aangelegd volgens tijdstip van aanmelding.

Het is zeker zinvol om toch te komen inschrijven: er kunnen altijd verschuivingen zijn in de lijst van ingeschreven leerlingen en/of bijkomende plaatsen vrijkomen. Het spreekt voor zich hoe hoger op de wachtlijst, hoe meer kans om toch te kunnen starten. Al willen we niemand valse hoop geven.

Pas begin juli wordt een weigeringsdocument opgemaakt voor leerlingen die niet in De Vlinder kunnen starten in het nieuwe schooljaar. Met dit weigeringsdocument kan het recht op gratis leerlingenvervoer bekomen worden in de tweede dichtste school.

De wachtlijst wordt gehanteerd tot de 5de schooldag van oktober.