INSCHRIJVEN

alle info over inschrijvingen

Inschrijvingen 2019-2020

Start inschrijvingen: vanaf donderdag 1 maart 2019
Inschrijvingsvoorwaarden: het akkoord en een inschrijvingsverslag van het CLB voor type basisaanbod of type 9
Recht op gratis busvervoer indien De Vlinder gekozen wordt als dichtste vrije school voor buitengewoon onderwijs.
Zie ook https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vind-de-meest-nabije-school-voor-buitengewoon-onderwijs
Een inschrijving wordt steeds voorafgegaan door een kennismakingsgesprek en uitleg over de werking van de school.
Om in te schrijven breng je best een idenditicatiedocument van het kind mee: een SIS of ISI+kaart of een Kids ID.
Maximumcapaciteit: 105 leerlingen in totaal: 85 type basisaanbod / 20 type 9

Op 24/05/2019 werd de totale maximumcapaciteit voor het schooljaar 2019-2020 bereikt. Inschrijven kan voorlopig niet meer, aanmelden wel nog (zie onder).

Voor alle info en vragen hieromtrent: 051 40 15 90 of 0477 26 91 86 of info@blo-devlinder.be

 

Werkwijze bij het bereiken van de maximumcapaciteit:

Wanneer de maximumcapaciteit bereikt is, wordt een wachtlijst (van niet- gerealiseerde inschrijvingen) aangelegd volgens tijdstip van aanmelding.
Het is zeker zinvol om toch te komen inschrijven: er kunnen altijd verschuivingen zijn in de lijst van ingeschreven leerlingen en/of bijkomende plaatsen vrijkomen. Het spreekt voor zich hoe hoger op de wachtlijst, hoe meer kans om toch te kunnen starten. Al willen we niemand valse hoop geven.
Pas begin juli wordt een weigeringsdocument opgemaakt voor leerlingen die niet in De Vlinder kunnen starten in het nieuwe schooljaar. Met dit weigeringsdocument kan het recht op gratis leerlingenvervoer bekomen worden in de tweede dichtste school.
De wachtlijst wordt gehanteerd tot de 5de schooldag van oktober.