WIE ZIJN WIJ?

alle personeelsleden

We zijn een gespecialiseerde school voor kinderen van 6 tot en met 13 jaar die moeilijk leren in het gewoon onderwijs (buitengewoon lager onderwijs type basisaanbod – type 9).

Momenteel zitten 109 leerlingen in onze school, verdeeld over 4 niveaus/10 klassen.

In onze school werken 36 personeelsleden.

De leerkrachten zijn bereikbaar via mail (klik op het mail-icoontje).

De busbegeleidsters zijn telefonisch bereikbaar (niet na 20u a.u.b.).

Liesbeth Debaeke

STARTNIVEAU
leerkracht

Veerle Vankeirsbilck

STARTNIVEAU
leerkracht

Hanne Ameye

STARTNIVEAU
leerkracht

Tine Vandenhende

STARTNIVEAU
leerkracht

Sarah Deconinck

GROEINIVEAU
leerkracht

Els Duyck

GROEINIVEAU
leerkracht

Kenneth Roose

GROEINIVEAU
leerkracht

Griet Verholle

DOORGROEINIVEAU
leerkracht

An Boùùaert

DOORGROEINIVEAU
leerkracht

Charlotte Luyssen

DOORGROEINIVEAU
leerkracht

Stephanie Heyde

DOORGROEINIVEAU
leerkracht

Emmy Pecceu

DOORGROEINIVEAU
leerkracht

Charlotte Comyn

EINDNIVEAU
leerkracht

Samely Declerck

EINDNIVEAU
leerkracht

Dieter Bouckaert

EINDNIVEAU
leerkracht

Lut Baert

EINDNIVEAU
leerkracht

Kenneth Roose

EINDNIVEAU
leerkracht

Charlotte Vanderiviere

EINDNIVEAU
leerkracht

Katrien Eggermont (tijdelijk vervangen door Michelle)

ALLE NIVEAUS
bewegingsopvoeding

Charlotte Vanderiviere

ALLE NIVEAUS
bewegingsopvoeding

Claire Jonckheere

ALLE NIVEAUS
bewegingsopvoeding

Michelle Castelein (interim Katrien)

ALLE NIVEAUS
bewegingsopvoeding

Wim Vandewalle

ALLE NIVEAUS
logopedist

Evi Catternan

ALLE NIVEAUS
logopediste

Emmy Pecceu

ALLE NIVEAUS
logopediste

Ruth Tuytens

ALLE NIVEAUS
BLIO (zorg)

Claire Jonckheere

ALLE NIVEAUS
GOK

Valérie Pielaat

orthopedagoge
(0483/246030)

Floor Minne (tijdelijk vervangen door Elisabeth)

coconjuf
orthopedagoge (0484/531930)

Elisabeth Ryheul (interim Floor)

coconjuf
orthopedagoge (0484/531930)

An Van de Ginste

ALLE NIVEAUS
kinesiste

Soetkin Corne

ALLE NIVEAUS
kinesiste

Shirley Simoens (bus 1)

busbegeleidster (0473/725361)

Sandrina Tack (bus 2)

busbegeleidster (0473/725362)

Inge Vandecaveye (bus 3)

busbegeleidster (0473/725363)

Eddy Vanderschaeghe

middagtoezichter
technieker

Martine Vanderhispaillie

middagtoezichtster

Karline Beke

middagtoezichtster

Daniël

middagtoezichter

Els Derammelaere

schoonmaak

Shqipe Parashumti

refter

Amelie Bekaert

administratie

Tony Lambrecht

directeur (0477 26 91 86)