OPVANG

Voor, tussen of na de lessen, wij zorgen voor uw kind

MORGENOPVANG

Aanvang: 7u.00

Toegang: deur Driesstraat 1

Plaats: zaal kleuterschool

OVER DE MIDDAG

Er is het wettelijk toezicht door de leerkrachten van 12u.15  tot 12u.30 .  Kinderen die nog niet opgehaald zijn om 12u.30 worden naar de eetzaal gebracht.  Kinderen die voor 13u.15 naar school worden gebracht, worden eenzelfde tarief voor toezicht aangerekend.

Op woensdag is er wettelijk toezicht van 11u.25 tot 11u.40.  Om 11u.40 start de betalende opvang.

NASCHOOLSE OPVANG

Kinderen kunnen elke dag van de schoolweek in de opvang blijven.

Wie te laat opgehaald wordt of wie zijn ouders niet langs de route van de rij staan; komt er ook terecht.

De opvang gaat door in de kleuterschool.  Bij mooi weer spelen de kinderen op de speelplaatsen.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er opvang tot 17u.45.

Op woensdag duurt de opvang tot 13u.30.

Wie op woensdag in de opvang blijft, moet wel boterhammen en een drankje voor de middag meebrengen.  Glazen flesjes en/of potjes zijn niet toegelaten.

Op woensdag is er geen warme maaltijd te bekomen op school.