SCHOOLBROCHURE

Belangrijk om te lezen

Via onderstaande links kunt u de schoolbrochure downloaden.

Deel 1 Informatie

Deel 2 Pedagogisch project

Deel 3 Het reglement

bijlagen

Engagementsverklaring Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Infobrochure onderwijsregelgeving