Opvang op school

De voorschoolse opvang en de naschoolse opvang is betalend per begonnen halfuur.

Wij vragen per begonnen halfuur € 0.75.

Concreet betaalt u het volgende:

Morgenopvang: START  VANAF 07.00 UUR!

Aankomst tussen 07.00 uur en 07.30 uur
Aankomst tussen 07.30 uur en 08.00 uur
Aankomst na 08.00 uur

€ 1.50
€ 0.75
gratis

Avondopvang: TOT UITERLIJK 17.45 UUR!

Ophalen tussen 15.50 uur en 16.05 uur gratis
(vrijdag tussen 15.00 uur en 15.15 uur)
Ophalen tussen 16.05 uur en 16.35 uur € 0.75
(vrijdag tussen 15.15 uur en 15.45 uur)
Ophalen tussen 16.35 uur en 17.05 uur € 1.50
(vrijdag tussen 15.45 uur en 16.15 uur)
Ophalen tussen 17.05 uur en 17.35 uur € 2.25
(vrijdag tussen 16.15 uur en 16.45 uur)
Ophalen tussen 17.35 uur en 17.45 uur € 3.00
(vrijdag tussen 16.45 uur en 17.15 uur
Ophalen tussen 17.15 uur en 17.45 uur (vrijdag) € 3.75

Op woensdag gratis tot 11.25 uur, daarna € 0.75 per begonnen halfuur uiterlijk tot 14.00 uur.

Wie zijn kinderen later dan 17.45 uur (ma-di-do-vr) of 14.00 uur (woensdag) komt afhalen betaalt een bijdrage van € 15.00 per kind dat te laat wordt afgehaald.

De voorschoolse opvang en de naschoolse opvang is betalend per begonnen halfuur.
Wij vragen per begonnen halfuur € 0.75.

Concreet betaalt u het volgende:

Morgenopvang: START VANAF 07.00 UUR!

Aankomst tussen 07.00 uur en 07.30 uur € 1.50
Aankomst tussen 07.30 uur en 08.00 uur € 0.75
Aankomst na 08.00 uur gratis

Avondopvang: TOT UITERLIJK 17.45 UUR!

Ophalen tussen 15.50 uur en 16.05 uur gratis
(vrijdag tussen 15.00 uur en 15.15 uur)
Ophalen tussen 16.05 uur en 16.35 uur € 0.75
(vrijdag tussen 15.15 uur en 15.45 uur)
Ophalen tussen 16.35 uur en 17.05 uur € 1.50
(vrijdag tussen 15.45 uur en 16.15 uur)
Ophalen tussen 17.05 uur en 17.35 uur € 2.25
(vrijdag tussen 16.15 uur en 16.45 uur)
Ophalen tussen 17.35 uur en 17.45 uur € 3.00
(vrijdag tussen 16.45 uur en 17.15 uur
Ophalen tussen 17.15 uur en 17.45 uur (vrijdag) € 3.75

Op woensdag gratis tot 11.25 uur, daarna € 0.75 per begonnen halfuur uiterlijk tot 14.00 uur.

Wie zijn kinderen later dan 17.45 uur (ma-di-do-vr) of 14.00 uur (woensdag) komt afhalen betaalt een bijdrage van € 15.00 per kind dat te laat wordt afgehaald.

Registratie opvang

Voor de opvang in Beukenhove en Heilig Hart registreren we de aanwezigheden van de kinderen via een SCANNER.

De scanner staat geprogrammeerd volgens het uur van de sprekende klok.
Bij aankomst en vertrek van uw kind in de opvang wordt het tijdstip gescand.
Op de maandelijkse factuur worden de registraties in 1 bedrag aangerekend.
Op de factuur dien je dus het totaal bedrag van opvang te delen door 0,75; zo kan je zien hoeveel halve uren uw kind aanwezig was.

Het kan uiteraard niet dat ouders vragen aan de opvangverantwoordelijke om niet te scannen om zo niet te moeten betalen. De scanner registreert nauwkeurig tot op de minuut. Deze gegevens worden ingelezen en komen automatisch op de maandelijkse factuur.

 

Elk jaar ontvangt u een attest die u kan inbrengen in uw belastingaangifte.

Over de middag is er een uur opvang van 11.50 uur tot 12.50 uur.
Ook hier € 0.75 per halfuur. Een middag kost € 1.50.

Voor kinderen die over de middag niet naar huis kunnen, is er een vaste middagregeling.

De kinderen kunnen kiezen uit twee mogelijkheden:

  • een warme maaltijd (soep, aardappelen, groenten, vlees/vis)
  • een eigen broodmaaltijd met soep.

Na de maaltijd kunnen de kinderen water drinken. We vragen de kinderen om mee te helpen bij het opruimen van de tafels en het afwassen van klein materiaal.

Er wordt zoveel als mogelijk een vaste keuze gemaakt per trimester: ofwel eten kinderen altijd warm of eten ze altijd boterhammen op. Elke maandag (of andere dag of 2 dagen in de week) warm en de andere dagen boterhammen kan ook maar deze keuze geldt voor heel het trimester.

Op elke vestigingsplaats is er een leerkracht die toezicht houdt van 11.35 uur tot 11.50 uur en van 12.50 uur tot 13.05 uur. Dit toezicht wordt gehouden op de speelplaats of in de refter (zie onder).
Tijdens het tussenliggend uur wordt er toezicht gehouden door een ander personeelslid van de school.
Voor elke afdeling verzamelt iemand van het refterpersoneel alle leerlingen na het middagmaal en begeleidt hen naar de speelplaats waar er om 12.50 uur een leerkracht zorgt voor de aflossing.
Indien de leerlingen vlugger klaar zijn met eten kunnen zij uiteraard allen samen en opnieuw onder de begeleiding van het refterpersoneelslid vroeger naar de speelplaats waar de bewaking dan wordt gedaan door deze persoon tot 12.50 uur.
Om 12.50 uur vertrekt de refterpersoon terug naar de refter om te helpen bij het opruimen.

Belangrijke aandachtspunten voor de leerlingen

  • De leerlingen bezoeken het toilet voor ze vertrekken naar de refter! Ook met de kleuters wordt er nog een toiletbezoek voorzien na de maaltijd.
  • We verwachten van de leerlingen dat ze rustig de refter betreden.
  • We vragen ook respect voor het refterpersoneel. De mensen van de refter kunnen en mogen optreden bij ongewenst gedrag; zij geven de namen van de overtreders door aan de leerkracht die onmiddellijk een passende sanctie voorziet.
  • De leerlingen blijven rustig en lopen niet rond.
  • We letten op onze tafelmanieren en eten met mes en vork, iedereen eet soep ook de broodeters.
  • Er kan hulp aan de leerlingen gevraagd worden bij het opruimen.
    Door het grote aantal kinderen dat ’s middags op school blijft eten wordt er gewerkt met 2 eetbeurten. Er is voldoende tijd voor alle leerlingen om rustig het middagmaal te gebruiken.

Voor elke betalende opvang ontvangt U in de maand mei een attest voor de belastingen

Avondopvang: TOT UITERLIJK 17.45 UUR!

Ophalen tussen 15.50 uur en 16.05 uur                                      gratis
(vrijdag tussen 15.00 uur en 15.15 uur)
Ophalen tussen 16.05 uur en 16.35 uur                                      € 0.75
(vrijdag tussen 15.15 uur en 15.45 uur)
Ophalen tussen 16.35 uur en 17.05 uur                                      € 1.50
(vrijdag tussen 15.45 uur en 16.15 uur)