INSCHRIJVINGEN

Op onze school zijn er twee info-voormiddagen per vestiging gepland voor inschrijvingen nieuwe peuters (de ouders ontvangen een drietal weken op voorhand een uitnodiging).

Aarsele

dinsdag 26 november ‘19

dinsdag 28 april ‘20

Kanegem

donderdag 28 november ‘19

vrijdag 24 april ’20

Programma

9.30

9.40

10.00

10.30

11.30

ontvangst

verkenning in de leefgroepen, uw kind kan deelnemen aan de activiteiten

de directeur geeft aan de ouders een kleine rondleiding in de  school

praktische info door de directeur en het secretariaat en kans tot inschrijven van uw kind. Er wordt een kopje koffie aangeboden.

einde

Net voor de belangrijke “eerste dag” zal de kleuterleidster, indien gewenst, nog eens langskomen op huisbezoek om kennis te maken met uw kind en voor praktische afspraken.

 

Je kan je kind ook inschrijven op onze school op schooldagen van 08.30 u. -17.00 u.  Graag vooraf een telefonische afspraak maken 051/63 31 08 of via e-mail info@vbsdewijzer.be.
In de zomervakantie zijn er inschrijvingen mogelijk in de eerste week van juli en de laatste week van augustus of na afspraak met de directeur.

INSTAPDATA KLEUTERS

Kleuters worden pas toegelaten in de kleuterschool vanaf de instapdatum volgend op de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden. De instapdata voor dit schooljaar zijn:

2 september ’19

4 november ’19

6 januari ’20

3 februari ’20

2 maart ’20

20 april ’20

25 mei ’20

eerste schooldag na de zomervakantie

eerste schooldag na de herfstvakantie

eerste schooldag na de kerstvakantie

 

eerste schooldag na de krokusvakantie

eerste schooldag na de paasvakantie

eerste schooldag na Hemelvaart