Op de beide afdelingen is er een leerlingenraad.
Deze raad komt 2 à 3 keer samen per schooljaar.
Er is telkens één vertegenwoordiger per klas (enkel van het lager).