Onze school in Markegem voor kleuter en lager

Ontdek ons warme en kwalitatieve onderwijsaanbod!

Mikado Markegem huistakenbeleid

Huistaken zijn een essentieel onderdeel van ons onderwijs, waarbij we leerlingen uitdagen om zich te ontwikkelen en een leerattitude te ontwikkelen voor het leven. Ze bevorderen een brede ontwikkeling en bieden ruimte voor creativiteit. Herhaling speelt een centrale rol bij huistaken, waardoor leren op verschillende momenten plaatsvindt. Ze dienen als een verlengstuk van de klaspraktijk.


Het plannen en voltooien van huistaken helpt leerlingen ook bij het ontwikkelen van planningsvaardigheden. Huistaken dragen bij aan het aanvankelijk lezen en automatiseren van de tafels. Ze bieden gelegenheid voor specifiek inhoudsmemorisatie. Het leren studeren wordt actief getraind tijdens het maken van huistaken, naast het aanleren van verschillende strategieën in de klas. Het werken met een agenda helpt bij het aanleren van planningsvaardigheden.

Tips voor onze leerlingen:

Tips voor te ouders

Concreet

1e graad

 • Herhalen en memoriseren van lezen (letters en woorden), rekenen (1e leerjaar: splitsoefeningen, 2e lj: tafels)

 

2e graad

 • Automatisatie, attitude, gebruik weekplanning, regelmaat, brug / contact met ouders

 

3e graad

 • Extra oefenkansen, automatiseren, leren leren & leren plannen, bevorderen van zelfstandig werken

1e graad

 • 1e maand geen huiswerk, wel focus op lezen (leesboek, leesmap)
 • 2e maand 2x een huiswerkje dat opstart
 • afwerken van in de klas gebeurt niet, wel herhalingsoefeningen 
 • Woordpakket oefenen (kopiërend schrijven / spelling), dictee verbeteren
 • Rekenen oefenen 
 • Bingel is magje, geen moetje (wel opvolgen dat ze er een keertje opgaan: rekenen en taal, gestimuleerd in de klas)

 

2e graad

 • Rekenen: herhaling / uitbreiding (ter voorbereiding van bloktoets)
 • Spelling: kopiërend schrijven van woordpakket
 • Technisch en/of begrijpend lezen
 • Bingel en classroom is soms vrijblijvend / verplicht (bijv. interessante voorbereiding op proef wero)
 • Spreekbeurt voorbereiden
 •  

3e graad

 • Inoefentaken, soms iets verbeteren maar niet afwerken (rekenen, spelling)
 • Memoriseren van Franse woordenschat, dialoogjes
 • Bingel, kabas, classroom worden regelmatig gebruikt
 • Opzoekwerk als voorbereiding op een les
  • Spreekbeurt voorbereiden 
  • (Materiaal meebrengen)

Algemeen

 • Verschilt sterk leerling per leerling.

 

1e graad

 • 15-20 minuten — grote focus op lezen (elke dag oefenen)

 

2e graad

 • 10-30 minuten

 

3e graad

 • 30-60 minuten — grote focus op Frans

1e graad

 • juf en ouders plannen voor de leerling (meestal dagtaken)

 

2e graad

 • juf leert de leerlingen plannen en ouders volgen mee op. 
 • Agenda juist leren gebruiken
 • Weekplanning om structuur te bieden 
 • Tussentijds wordt gesproken over wie al wat ondernomen heeft…
 • Aankondigen van een proef (bijv. eind deze week)

 

3e graad

 • planning in agenda, planning bij examenperiode. 
 • 5e lj: gebruik agenda als plandocument (bijv. Hoe regelmatig werken aan Frans?), gebruik maandkalender om proevenperiode te plannen, kleurgebruik, gebruik nummering (wat doe ik eerst, wat daarna) en afvinken
 • 6e lj: voorbereiding op het middelbaar (bijv. op maandag huiswerk rekenen tot woensdag en dinsdag huiswerk spelling tot vrijdag, gebruik lockers)

1e graad

 • Differentiatie in hoeveelheid 

 

2e graad

 • Differentiatie is vooral verrijking voor de sterkere leerlingen (remediëring en beperking in hoeveelheid kan ook)

 

3e graad

 • Differentiatie vnl. na Nieuwjaar (bij leerlingen met aparte leerlijn, studieoriëntering naar B-stroom) — herhaling / verdieping
 • Wiskunde: soms hoeveelheid, soms moeilijkheid (eenvoudige toepassingen of vierkantjes)
 • Spelling en taalbeschouwing voor iedereen hetzelfde 
 • Niet altijd methodemateriaal (eens andere lay-out)

1e graad

 • Herhalend oefenen thuis van leren en rekenen, maar het echte leren gebeurt op school
 • Godsdienst en wero gaan niet mee naar huis

 

2e graad

 • Leren gebeurt op school, maar leerlingen krijgen meer verantwoordelijkheid om te ‘leren leren’ en hierbij staat de leerkracht model. Er wordt verwacht om ook thuis een inspanning te leveren voor studievakken. Voor ouders is dit soms moeilijk om hun kind hierbij te begeleiden. Vandaar dat het ‘leren leren’ in klas grote aandacht krijgt.
 • Bij ‘op verkenning’ van wero is de laatste les een samenvatting. Via Bingel kunnen leerlingen oefenen ter voorbereiding op hun proef. Eigenlijk moet de inhoud vooral uit het kind komen: wat heb ik geleerd?

 

3e graad

 • Studievakken: godsdienst, wero en Frans (in 3e graad)
 • heel ruime invulling van ‘leren leren’, aanwezig in alle vakken, met aandacht voor ‘hoe leren leren’: mindmap, plannen, leren samen vraagjes maken en beantwoorden, Franse woordkaartjes, oefeningen opnieuw maken… Verschillende manieren aanbieden en hen laten proeven.

Algemeen

 • Opvolgen en ondertekenen agenda, werkboeken, toetsen.
 • Zorgen voor een rustige plek voor schoolwerk

 

1e graad

 • Dagelijks een kwartiertje van hun tijd om (luidop) te lezen en te begeleiden bij huiswerk  

 

2e graad

 • Ouders attent maken om samen met hun kind te overlopen of al het huiswerk gedaan is (= opvolging). Ondersteunen als dit nodig blijkt of eerlijk communiceren dat het moeilijk liep.

 

3e graad

 • Huiswerk moet zoveel mogelijk zelfstandig gebeuren, alsook het studiewerk.
 • Een blijk van interesse tonen, aanmoedigen om zelfstandig te werken en mee de planning (vooral naar tijdsinvestering) bewaken.
 • Bij de voorbereiding van een spreekbeurt volstaat een blijk van interesse en een luisterend oor (oefenbeurt).

1e graad

 • Taal / wiskunde: techniek oefenen 

 

2e graad

 • Taal / wiskunde: oefenen, herhalen, vastzetten
 • Wero en godsdienst instuderen is nieuw… dan valt ander huiswerk weg.
 • Attitude, netheid

 

3e graad

 • Leerlingen het nut van huiswerk, plannen (spreiding en regelmaat) en leren leren doen inzien (voor jezelf, niet voor de leerkracht of de ouders) 
 • Groeien in zelfstandigheid – voorbereiding overgang naar SO 
 • Frans = groot aandeel, godsdienst en wero leren leren