Schoolbrochure

Schoolbrochure

Laatste update: augustus 2023

Schoolreglement Mikado 2023-2024

Laatste update: augustus 2023

Leefregels voor leerlingen Mikado

Laatste update: januari 2020

Anti-pestbeleid Mikado

Laatste update: november 2020

Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs

Laatste update: oktober 2018

Communicatiebeleid Mikado

Laatste update: augustus 2023

Nieuwe leerplanconcept Katholiek Onderwijs voor basisonderwijs: ZILL

Ook in de basisschool Mikado  verdiepen wij ons in dit nieuwe gegeven. Na een verkenningsronde met een kernteam in de scholengemeenschap PoelbergOmmeland gingen we met het Mikadoteam op verkenningsronde! Vanaf schooljaar 2019-2020 worden de ZILLleerplandoelen stelselmatig opgenomen in onze werkingen.

Meer informatie hierover kan je terug vinden op de website van het katholiek onderwijs of dit filmpje.

In Zin in leren! Zin in leven! zetten we in op de harmonische ontwikkeling van elke leerling vanuit twee met elkaar verbonden speerpunten: de persoonsgebonden ontwikkeling en de cultuurgebonden ontwikkeling. Daaronder plaatsen we respectievelijk vier en zes ontwikkelvelden.

‘Veld’ verwijst naar een breed terrein. Niet zozeer begrensd, maar wel herkenbaar als een geheel. Het is niet afgebakend, maar aanpalend aan andere velden, zonder bruuske drempels. Met ‘ontwikkelveld’ duiden we een te onderscheiden ontwikkelingsgebied aan. Daarbij denken we niet aan een verkaveling in ‘vakjes’. Het ene veld staat niet los van het andere. We nodigen de gebruikers van Zin in leren! Zin in leven! uit om het ordeningskader ook in die zin te benaderen en te hanteren.