Nieuwsbericht

Ons projectvoorstel “Speelplaats voor de toekomst” haalde het!

In 2023 werd een projectoproep “Natuur in je school” door Vlaams minister Zuhal Demir gelanceerd.  Met de school Mikado Oeselgem dienden we een projectvoorstel voor de vernieuwing van onze speelplaats naast de bouw van een nieuwe eetzaal in.  

Op de 241 projectvoorstellen haalden de 167 beste voorstellen een selectie voor een subsidie.   

Er werd rekening gehouden met duurzaamheid, educatieve meerwaarde, betrokkenheid van stakeholders en kosten en baten.  

Voor de uitwerking van het voorstel werd hulp ingeroepen van BLES, Buiten leren en spelen.  Naast het team werden de leerlingen en ouders bevraagd en werd een kernteam met ouders, sympathisanten en leerkrachten in het leven geroepen.  Met al deze input ging Dieter Willems van  Beleefdetuin aan de slag en maakte een voorontwerp.   Met dit voorontwerp haalden we een subsidie van 137 060 euro binnen.  Het totaalproject zal om en bij de 195 000 euro kosten. 

In ons ontwerp werden twee speeleilanden met verschillende ondergrond (zand en boomschors) uitgewerkt.  Elk eiland heeft een speelkuil én een speelberg.   Rond het ene eiland wordt er een fietsparcours met diverse ondergronden (houten planken, kasseien, …) voorzien. 

Er wordt eveneens een deel voorzien waar er met water kan gespeeld worden.  Via een pomp kunnen kinderen water oppompen en dan een parcours mee uitbouwen.   Ook een zitzone met rustplekjes , een buitenklas én een sportterrein worden voorzien.   

Deze groen-blauwe speelplaats voor de toekomst belooft dus heel wat mogelijkheden voor de kinderen om op ontdekking te gaan!

Verschillende studies hebben bewezen dat dergelijke speelplekken ook een goede aanpak voor het pestprobleem betekenen: doordat de kinderen op veel manieren worden uitgedaagd, daalt het pesten…..

Ondertussen trok het leerkrachtenteam al naar de Sint-Paulusschool in Kortrijk om daar een blauw-groene speelplaats in het echt te zien en te ervaren en volgde men een sessie omtrent uitdagend spelen bij Arteveldehogeschool Gent. 

De bouw van de nieuwe eetzaal liep door administratieve zaken enige vertraging op maar de hele procedure wordt nu weer met spoed opgenomen.  Het zou de bedoeling zijn om in september 24 met de bouwwerken hiervan te starten.  

Er zal nu gekeken worden voor de planning van de werken van de speelplaats en gezocht worden naar hulp voor de uitwerking.  De centen die de school zelf moet investeren in deze klimaatspeelplaats zullen onder andere gehaald worden via de opbrengsten van de schoolfeesten van de laatste jaren die hiervoor opzij werden gezet. 

Alle hulp, sponsoring en meedenken is steeds welkom voor onze speelplaats van de toekomst!

KLIK HIER voor het volledige artikel.