Schoolbrochure

Schoolreglement Mikado 2021 - 2022

Laatste update: augustus 2021

Lees schoolreglement

Leefregels voor leerlingen Mikado

Laatste update: januari 2020

Lees regels opgesteld door leerkrachten en leerlingen

Communicatiebeleid Mikado

Laatste update: juni 2021

Lees het communicatiebeleid

Anti-pestbeleid Mikado

Laatste update: november 2020

Meer

Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs

Laatste update: oktober 2018

Lees engagementsverklaring

Nieuwe leerplanconcept Katholiek Onderwijs voor basisonderwijs: ZILL

Zin in Leren. Zin in Leven.

Ook in de basisschool Mikado  verdiepen wij ons in dit nieuwe gegeven. Na een verkenningsronde met een kernteam in de scholengemeenschap PoelbergOmmeland gingen we met het Mikadoteam op verkenningsronde! Vanaf schooljaar 2019-2020 worden de ZILLleerplandoelen stelselmatig opgenomen in onze werkingen.

 

Meer informatie hierover kan je terug vinden op de website van het katholiek onderwijs of dit filmpje.

In Zin in leren! Zin in leven! zetten we in op de harmonische ontwikkeling van elke leerling vanuit twee met elkaar verbonden speerpunten: de persoonsgebonden ontwikkeling en de cultuurgebonden ontwikkeling. Daaronder plaatsen we respectievelijk vier en zes ontwikkelvelden.

 

‘Veld’ verwijst naar een breed terrein. Niet zozeer begrensd, maar wel herkenbaar als een geheel. Het is niet afgebakend, maar aanpalend aan andere velden, zonder bruuske drempels. Met ‘ontwikkelveld’ duiden we een te onderscheiden ontwikkelingsgebied aan. Daarbij denken we niet aan een verkaveling in ‘vakjes’. Het ene veld staat niet los van het andere. We nodigen de gebruikers van Zin in leren! Zin in leven! uit om het ordeningskader ook in die zin te benaderen en te hanteren.

Om de documenten op deze pagina te kunnen openen, heeft u Adobe Reader nodig. Dit programma kan u hier gratis downloaden.

Schooluren

Maandag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Dinsdag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Woensdag 8u40 – 11u30

Donderdag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Vrijdag 8u40 – 11u50 13u15 – 15u00

Contactgegevens

MARKEGEM
Brouwerijstraat 2a, 8720 Markegem
051/63 56 50 of 0474/284 529

facebook

OESELGEM
Wakkensesteenweg 11, 8720 Oeselgem
051/63 56 50 of 0474/284 529

facebook